Sui Generis Statuut HAIO’s - Kernboodschappen van Domus Medica

18 jun 2009

De aanslepende problemen rond het nieuwe statuut van de huisartsen in opleiding (haio’s) zijn gekend. Dit leidt tot een onduidelijke situatie voor deze toekomstige huisartsen en hun opleiders. Daarom vond Domus Medica het nuttig de betrokken huisartsen (in opleiding) bijeen te brengen.

Op 27 maart 2009 was er een overleg tussen de afgevaardigden van Overstag, het Hiboforum en Domus Medica.

Aansluitend hierop wenst Domus Medica de volgende kernboodschappen mee te geven:

 1. Weekendwachten zijn een essentieel onderdeel van het huisartsenberoep en van de opleiding. Voor een goede huisartsenopleiding zijn een minimum van 5 keer 24u weekendwachten en 10-12 weeknachtwachten per jaar zinvol.
  Voor deze wachten dienen de haio’s een correcte forfaitaire vergoeding, bovenop hun basisloon, te krijgen. Dit kan o.a. via het toekennen van een dubbele permanentievergoeding, zowel één voor de haio als één voor de praktijkopleider.
  Er kunnen meer wachten gedaan worden dan dit minimum mits een bijkomende vergoeding voor de haio.
  Er is nood aan aangepaste wettelijke minima en maxima aangezien er tot op heden geen rekening gehouden werd met het aspect ‘weeknachtwachten’.
 2. Andere wachtregelingen dan de georganiseerde wachtdienst (zowel voor de weekendwacht als de weeknachtwacht) moeten passen binnen de 48 werkuren van het WOP (werk- en opleidingsplan) van de haio.
 3. Er is nood aan bijkomende financieringsbronnen voor het betalen van de stagecoördinatoren (STACO’s). Zij hebben een onderwijstaak, wat maakt dat ze eigenlijk met onderwijsgeld (via het ICHO/Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding of de Vlaamse overheid) betaald dienen te worden en niet via de gelden van de vzw, die zal instaan voor het beheer van de financiële zaken van de haio, in het nieuwe sui generis statuut, en de praktijkopleider.
  Ook voor de opleidingstaak van de praktijkopleider zou een vergoeding voorzien moeten worden, wat momenteel nog niet zo is wegens gebrek aan financiering vanuit het onderwijs.
  Een bijkomende impuls voor het aantrekken van haio’s kan het uitkeren van de praktijktoelage zijn, naar analogie met de EMD-vergoeding, waarop ze nu wel al aanspraak kunnen maken.
 4. Er is nood aan een regeling voor investeringen in de opleidingsinfrastructuur. Het uitwerken van een specifiek impulsplan (eventueel met inbreng van het Participatiefonds,…) is hiervoor meer dan welkom.