Stuurgroep Kafka zorgt voor afschaffing geschiktheidsattesten onderwijs

Geschiktheidsattesten voor het onderwijs zullen retroactief vanaf januari 2021 verleden tijd zijn. Daar heeft de stuurgroep Kafka (Jong Domus en de jongeren van de drie artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM) voor gezorgd. Concreet betekent dit dat vanaf heden geen enkele huisarts dergelijk attest meer moet meegeven aan de patiënt De afschaffing van dit attest is een krachtig signaal in de aanpak van de administratieve overlast voor de huisarts.

Elk jaar worden er in Vlaanderen 11000 tot 12000 attesten voor gezondheidskeuring uitgeschreven voor personeel in het onderwijs. Dit attest verklaart dat "de gezondheidstoestand geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de leerlingen en dat de persoon vrij is van besmettelijke ziekten". De huisarts moest dit attest opmaken voor startende leerkrachten en jaarlijks voor leerkrachten die niet vast benoemd zijn of die veranderen van school. Dit parapluattest (een attest dat als voornaamste meerwaarde heeft dat een organisatie zich wil indekken en de verantwoordelijkheid bij een arts probeert te leggen) zorgt voor extra belasting voor de huisarts, die al overspoeld wordt door onnodige administratie.

Jong Domus startte in april 2020 reeds gesprekken met het Departement Onderwijs om deze attesten af te schaffen. Deze medische attesten hebben geen enkele meerwaarde en zijn een formaliteit uit het tijdperk van tuberculose infecties. Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Orde der Artsen bevestigden dat deze attesten weinig zinvol zijn en ondersteunden de vraag tot afschaffing. Om gelijkaardige redenen werd trouwens enkele jaren geleden het voedingsattest afgeschaft.

De stuurgroep Kafka zette de onderhandelingen verder en betrok ook de sociale partners. Dankzij verschillende gesprekken die gevoerd zijn, is de afschaffing van de geschiktheidsattesten opgenomen in onderwijsdecreet 31 en zal dit in het Vlaams Parlement goedgekeurd worden. Retroactief vanaf januari 2021 zullen de huisartsen dit attest dus niet meer moeten schrijven.

De stuurgroep bedankt de sociale partners, de minister en het Departement On derwijs voor het constructieve overleg.

Dit is een sterk signaal naar alle huisartsen die hopen dat er veranderingen komen in de administratieve belasting van de dagelijkse praktijk. Bovendien is het een krachtig duwtje in de rug van de stuurgroep die hard en actief blijft verder werken om te vechten tegen de administratieve overbelasting bij huisartsen en ook in de toekomst het gesprek zal blijven aangaan met de overheid en andere instanties. Er is nog een lange weg te gaan, maar dit is alvast een stap in de goede richting.

Namens,
Dr. Sophie Van Steenbergen, voorzitter Jong Domus
Dr. Anthony Dheere, AADM /Jong Domus
Dr. Pieter Mertens, ASGB
Dr. Sylvie Geurts, VAS