Studenten nemen PCR-testen af in testcentra - Domus Medica zorgde voor wettelijke omkadering

27 jul 2021

Veel triage-afnamecentra zetten in de zomer studenten geneeskunde en verpleegkunde in voor het afnemen van PCR-testen.
Domus Medica nam drie initiatieven om dit op een correcte medicolegale manier te laten gebeuren waarbij zowel de student, het triage-afnamecentrum, en de medisch-verantwoordelijke arts van het triage-afnamecentrum volledig gedekt zijn:
 
1. Publicatie KB 7 juli 2021 verduidelijkt dat personen die wettelijk niet bevoegd zijn ook PCR testen met een wisser die langer is dan 8 cm mogen uitvoeren
 
Tot voor kort mochten personen die hiertoe wettelijk niet bevoegd waren geen testen afnemen met wissers van meer dan 8 centimeter, maar op vraag van Domus Medica werd het Koninklijk Besluit van 7 juli gepubliceerd. Dit KB verduidelijkt dat personen die hiertoe niet wettelijk bevoegd zijn, onder meer studenten geneeskunde en verpleegkunde, ook PCR testen met een wisser die langer is dan 8 cm mogen uitvoeren.
 
2. AMMA breidt waarborg BA beroep en BA uitbating triagecentra verder uit
 
Op vraag van Domus Medica breidt AMMA de waarborg BA beroep en BA uitbating triagecentra verder uit. Dit betekent dus dat de beroepsaansprakelijkheid- en uitbatingsverzekering die AMMA aanbiedt de activiteiten (afname PCR-testen) van studenten geneeskunde en verpleegkunde dekt.
 
3. Domus Medica koppelt studenten aan triage-afnamecentra
 
In samenwerking met de Vlaamse Hogescholenraad en de universiteiten kunnen studenten in hun eigen regio gekoppeld worden aan triage-afnamecentra die hierop beroep willen doen. Dit kan zowel vrijwillig als in het kader van een studentenjob.
 
Geïnteresseerde studenten kunnen zich nog altijd aanbieden bij Domus Medica (gert.merckx@domusmedica.be), want enkele triage-afnamecentra zoeken voor de maand augustus nog studenten om PCR-testen af te nemen.