Sterke zakelijke ondersteuning voor huisartsen en Kringen

30 jan 2009

Domus Medica kiest voor partnership met SBB Accountants & Adviseurs

Domus Medica koos recent voor accountants- en advieskantoor SBB als partner voor zakelijke ondersteuning van de sector. Wij vroegen en kregen wat meer toelichting van Jos De Smedt (ondervoorzitter Domus Medica), Herman Vidts ( algemeen directeur SBB) en Philip Van Eeckhoute (directeur commercieel beleid en communicatie SBB).

Waarom is Domus Medica op zoek gegaan naar een partner voor accountancy en fiscaliteit?

Jos De SmedtJos De Smedt:
Wie vandaag als zelfstandig huisarts aan de slag is, weet dat hij of zij naast de specifiek beroepsgebonden en medische aspecten, ook rekening moet houden met heel wat andere spelregels die gelden voor alle zelfstandigen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Die regels vormen een dermate complex juridisch kader, dat je je als zelfstandig beroepsbeoefenaar op dat vlak maar beter kunt laten bijstaan om je zaken op orde te houden. Wij hebben die zaken immers niet aangeleerd gekregen in onze basisopleiding. Bovendien moeten we eerlijk toegeven dat het ons als medici vaak aan tijd ontbreekt om alles zelf op te volgen zoals het hoort.

Daarom ziet Domus Medica het als zijn opdracht om de leden niet alleen beroepsgebonden advies en begeleiding te geven, maar hen ook een ondersteuning te bieden op het vlak van het zakelijk praktijkbeheer. In dit kader zijn we op zoek gegaan naar een partner die ons hierbij kan ondersteunen.

Hoe zijn jullie dan bij SBB Accountants & Adviseurs terecht gekomen?

Jos De Smedt:
SBB was al bekend als een trouw sponsor van onze organisatie. Onze recente zoektocht naar een deskundig partner voor zakelijke ondersteuning van de sector viel samen met hun vraag tot een verdergaand partnership. Zij hebben een solide structuur, kennen hun vak én onze sector en zijn tenslotte in heel Vlaanderen actief. Met zulke troeven hadden we elkaar snel gevonden.

Kan u SBB even voorstellen aan de huisartsen die de organisatie niet zouden kennen?

Herman Vidts:
SBB bestaat als Vlaams accountantskantoor al meer dan 35 jaar. In al die tijd zijn wij  uitgegroeid tot een organisatie die vandaag ruim 300 medewerkers telt. Wij beheren ruim 18.000 klantendossiers vanuit 28 kantoren verspreid over heel Vlaanderen. Onze hoofdzetel bevindt zich in Leuven. Starters, zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, VZW's en KMO's kunnen bij ons terecht voor boekhouding en accountancy, fiscaliteit, juridisch en milieuadvies, advies inzake vennootschappen en associaties. Wij begeleiden de zelfstandige ondernemer en vrij beroeper in elke fase van zijn activiteit, van de opstart over de groei tot aan de opvolging of overlating.

Philip Van EeckhoutePhilip Van Eeckhoute:
Onze mensen begeleiden vandaag al meer dan 600 medici en paramedici. Wij hebben in de loop der jaren een behoorlijk goede kennis van de sector opgebouwd. Bovendien hebben wij in Leuven een centrale studiedienst, die alle relevante wetgeving opvolgt en onze kantoren permanent op de hoogte houdt. Wij hebben ook een aantal mensen in de kantoren die zich gespecialiseerd hebben in de social profit-materie, en bijgevolg aan de kringen van huisartsen zeker een meerwaarde kunnen bieden.

Herman Vidts:
Een belangrijke kwaliteitsgarantie voor onze klanten is ook dat wij als organisatie lid zijn van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. Dit is onze deontologische overheid - zoiets als een Orde van advocaten of geneesheren, maar dan voor de cijfer-beroepen -  die waakt over de permanente opleiding, dienstverlening, enz. Het feit dat wij een eigen studiedienst hebben, leidt er trouwens toe dat het aantal uren permanente vorming dat onze mensen elk jaar volgen, de norm die hiervoor door het Instituut wordt opgelegd sterk overschrijdt. De huisartsen kunnen er dus van op aan dat onze mensen hun ‘stiel' kennen.

Zijn er concrete afspraken gemaakt over de dienstverlening in het kader van de samenwerking tussen Domus Medica en SBB?

Jos De Smedt:
Zeker, de samenwerking met SBB neemt zeer concrete vormen aan: SBB verzorgt het eerstelijnsadvies voor onze leden-huisartsen en -kringen, zal instaan voor een aantal opleidingen over het zakelijk beheer van de huisartspraktijk en zal regelmatig een bijdrage leveren voor onze e-newsletter. Bovendien plannen we ook een specifieke opleiding voor de Kringen.

Dat is heel wat. Misschien een woordje toelichting bij elk van deze projecten?

Philip Van Eeckhoute:
Het eerstelijnsadvies is vandaag al operationeel, zowel voor leden-huisartsen als toegetreden leden-Kringen. Het houdt in dat fiscale of boekhoudkundige vragen, of problemen in verband met een associatie of vennootschap, via het DM-secretariaat aan SBB kunnen voorgelegd worden. Dit is kosteloos, voor zover het advies ook nuttig kan zijn voor andere huisartsen. (Elders in dit blad verneemt u meer over het gratis eerstelijnsadvies voor Domus Medica-leden, n.v.d.r)

Herman VidtsHerman Vidts:
Dankzij onze eigen studiedienst te Leuven is het ook mogelijk om Domus Medica en zijn leden via artikels in jullie newsletter permanent op de hoogte te houden over fiscale en andere wijzigingen die een weerslag kunnen hebben op de sector, of die als particulier zelfs interessant kunnen zijn. Denk ter illustratie aan alle fiscale stimuli die intussen bestaan in het kader van de energie- en milieu-investeringen, zowel beroepsmatig als privé, en waar sommigen het bestaan niet of onvoldoende van kennen. Wij gaan dus proberen om de huisartsen concrete fiscale tips te geven die hen een mooie cent kunnen opbrengen.

Jos De Smedt:
Wij vroegen SBB ook om opleidingen aan onze leden te organiseren over het zakelijk beheer van de praktijk en van de huisartsenkring. SBB heeft immers ervaring met elk van de fasen die een praktijk doormaakt, van de opstart ervan over de groei of uitbreiding naar groepspraktijk, tot de stopzetting en overlating. Over elk van die fasen kunnen zij een interessante uiteenzetting geven. Bovendien hebben zij mensen die de social profit-reglementering grondig beheersen en hun kennis en ervaring ten dienste van onze kringen kunnen stellen. Samengevat rekenen wij op SBB als sterke partner om onze zelfstandige leden, zowel individueel als collectief, beter te wapenen voor hun opdracht als zelfstandig beroepsbeoefenaar.

Meer info over SBB vindt u op www.sbb.be