Steeds meer Belgen voor rookvrije cafés

28 jun 2012

Een jaar na de invoering heeft het rookverbod in cafés de steun van de overgrote meerderheid van de bevolking. Vooral jongeren zeggen resoluut "neen" tegen een sigaret op café (81%) en voor het eerst staat een meerderheid van de rokers mee achter rookvrije cafés (59%).

Dit blijkt uit een nieuwe enquête in opdracht van Stichting tegen Kanker en met financiering van het Tabaksfonds. Ook opvallend: in 2011 steeg de omzet van de cafés met 4%.  

Draagvlak rookvrije cafés steeds groter

Stichting tegen Kanker laat sinds 2005 enquêtes uitvoeren om de houding te kennen van de Belgen ten opzichte van rookvrije cafés. Dit is de eerste enquête sinds de invoering van het rookverbod in cafés op 1 juli 2011. De resultaten bevestigen belangrijke tendensen die ook in het buitenland werden vastgesteld, met name dat de steun voor een rookvrije horeca groeit na de invoering ervan.

83% van alle ondervraagden (+ 8% tegenover 2011) en 59% van de rokers (+17% tegenover 2011) gaat akkoord met de stelling dat het aangenamer is om zonder tabaksrook op café te gaan.

Economisch rampenscenario in de cafésector uitgebleven

De definitieve cijfers over de omzet en het aantal cafés in 2011 zijn nu gekend. Volgens de FOD Economie is het aantal cafés in de periode 1995 - 2010, toen er nog geen rookverbod in cafés van kracht was, gedaald van 26 000 in 1995 tot 15 000 in 2010. Op basis van de BTW aangiften in het vierde trimester van 2010 en 2011, is het aantal cafés in 2011 slechts met 260 gedaald. Volgens de FOD Economie bedroeg in 2011 de omzet in cafés 1 858 miljoen euro en steeg dus met 4%. Eerder had het rookverbod in de restaurants ook geen economische ramp teweeg gebracht. Het rookverbod in restaurants werd van kracht op 1 januari 2007. De omzet van restaurants steeg in 2007 met bijna 6%.

Restaurants volgen verbod, in cafés ruimte voor verbetering 

Er werd ook nagegaan of diegenen die in de laatste 6 maanden naar een restaurant of café gingen, iemand hebben zien roken binnen, maar niet in een aparte rookkamer. 8% van de restaurantbezoekers, en een opvallende 25% van de cafégangers, gaven aan dat er binnen gerookt werd. Deze gegevens komen overeen met de vaststellingen van de FOD Volksgezondheid tijdens het eerste trimester 2012, dat ongeveer 10 % van de cafés toelaten dat hun klanten roken. 's Nachts stijgt dit percentage tot 20 à 25%.

Lichte daling van het percentage rokers

Het percentage rokers bedraagt 22% (20% in Vlaanderen, 22% in Wallonië en 27% in Brussel), waarvan 18% dagelijks rookt. Tegenover de gezondheidsenquête van Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van 2008 betekent dit een kleine daling, met name 3% minder. 

25% van de rokers roken roltabak, tegenover 71% gewone sigaretten. Roltabak is op opmars, vooral in Wallonië met 32% gebruikers in 2012 tegenover 29% in 2011. In Brussel en Vlaanderen roken respectievelijk 24% en 20% van de rokers roltabak.

Ontdek de methodologie van de steekproef in de bijlage onderaan het persbericht en de volledige enquêteresultaten op www.kanker.be.


Zie ook het dossier over rookstop van Domus Medica