Snellere erkenning haio’s

De erkenningscommissie vraagt aan afstuderende haio’s om hun volledige dossier (zonder attest van slagen) reeds elektronisch door te sturen en dat in één pdf-bestand. De erkenningscommissie kan deze dan al nakijken zodat de erkenningsaanvragen later deze maand sneller kunnen worden afgehandeld.

Een volledig dossier bestaat uit:

  • Stagerapport
  • Zelfreflectieverslag (downloaden uit Medbook)
  • Beoordeling door de praktijkopleider (downloaden uit Medbook en laten ondertekenen)
  • Beoordeling door stagecoördinator (downloaden uit Medbook en later ondertekenen)
  • Attest van de gevolgde seminaries (downloaden uit ICHO-platform)
  • Attest van de wachtdienst (ook wanneer je nog wachten moet doen)

Wanneer de haio zijn attest van slagen ontvangt, kan hij meteen zijn erkenning als huisarts aanvragen bij de erkenningscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij de aanvraag moet de inschrijving bij de Orde der artsen en het diploma of het attest van slagen worden gevoegd. 

Uiterlijk drie maanden na de erkenning moet de nieuwe huisarts zijn voorlopige accreditering aanvragen bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Riziv. 

Filip Ceulemans