Sensor voor diabetespatiënten type 2: gratis vanaf 1 juli

18.900 patiënten met diabetes type 2 met minstens drie insulinetoedieningen per dag, krijgen voortaan hun sensor volledig terugbetaald. Dat besliste het Verzekeringscomité van het Riziv vorige week. 

Patiënten met diabetes type 2 die minstens viermaal per dag bloed moeten prikken en ook minstens driemaal per dag een insuline-injectie moeten krijgen, genieten vanaf 1 juli een betere terugbetaling voor de sensor die hun leven een pak eenvoudiger maakt. Zo’n sensor wordt voor een periode van twee weken op de bovenarm gekleefd en meet continu de suikerspiegel. Verschillende keren per dag prikken, is dan niet meer nodig. Voor patiënten met diabetes type 1 wordt de sensor vandaag al volledig terugbetaald. Patiënten met diabetes type 2 dienden tot nu een substantieel deel uit eigen zak te betalen. Per jaar kon dat oplopen tot 920 euro. Dat beperkte de toegang tot deze meetmethode uiteraard drastisch.  

Bij de opmaak van de begroting maakte minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een budget van 18,2 miljoen euro vrij om ook voor patiënten met diabetes type 2 de sensor gratis te maken. Hiermee komt hij tegemoet aan een vraag die al lang leefde bij de Diabetesliga. De beslissing komt ook de volksgezondheid ten goede. Wetenschappelijk onderzoek toonde immers aan dat patiënten die deze meetmethode gebruiken, hun diabetes beter kunnen regelen. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een ernstige hypo ligt bij hen dan ook lager. Op termijn zullen deze patiënt waarschijnlijk ook met minder complicaties kampen. Dat ze minder in hun vinger moeten prikken, verhoogt ook aanzienlijk de levenskwaliteit. 

Filip Ceulemans