Selectie patiënten voor extra prik

Deze week werden mensen met een aandoening of een behandeling die aanleiding kan geven tot een verminderde immuniteit uitgenodigd voor een extra prik. Er werden strikte selectiecriteria opgesteld door Hoge Gezondheidsraad. De overgrote meerderheid van deze patiënten (90%) werden door de ziekenfondsen (IMA / NIC) en het Kankerregister geïdentificeerd. Heel wat huisartsen merken echter op dat een aantal uitgenodigde patiënten niet aan de selectiecriteria voldoen.

Hoe komt dit?

De grootste groep patiënten met verminderde immuniteit zijn kankerpatiënten. Het betreft dus kankerpatiënten waarbij in de afgelopen 3 jaar een kanker of een herval werd gediagnosticeerd. Deze patiënten werden geïdentificeerd in het Kankerregister, waarbij men een brede zoekstrategie gebruikt heeft waardoor iedereen die in de afgelopen 3 jaar een diagnose kreeg (ook al werd deze nadien curatief behandeld bv. door een operatie, door bestraling,…), geselecteerd werd. Dit betekent dat dus ook mensen met minder ernstige kankers zoals meningeomen, enz. geselecteerd werden.

Daarnaast werden mensen die immunosuppressiva krijgen geselecteerd via de ziekenfondsen. Dit werd ook breed gedefinieerd zodat patiënten die bijvoorbeeld cyclosporine oogdruppels kregen ook geselecteerd werden.

Dit is het nadeel van een sensitieve, en minder specifieke zoektocht die vaak tot vals-positieven leidt, maar niemand probeert te missen. Dit leidt dus tot veel vragen van patiënten bij de huisartsen. Alle uitnodigingen zijn sinds vandaag de deur uit. Dit betekent dat ook de vragen geleidelijk aan zullen afnemen. 

Zijn er verschillen met de eerste selectie van risicopatiënten?

Er zit een half jaar tussen de eerste en de tweede selectie van risicopatiënten waardoor er nu ook andere mensen zouden kunnen geselecteerd zijn. Daarnaast zijn de 65-plussers en de jongeren (vanaf 12 jaar) nu ook betrokken in de selectie van risicopatiënten. Ook  de patiënten <45 jaar met  de niet-hematologische maligniteiten zijn geselecteerd.

Wat kan je doen als huisarts?

Het is vooral belangrijk dat mensen gerust gesteld worden. Ze zijn geselecteerd omdat brede selectiecriteria werden toegepast.

Moeten ze zich laten vaccineren?

Je kan ze aanraden om zich te laten vaccineren, aangezien de mogelijkheid er is. Maar als ze zich toch niet wensen te laten vaccineren met een extra prik, vormt dit ook geen probleem. Ze blijven de status ‘volledig gevaccineerd’ behouden, ook voor hun COVIDSafe paspoort, en zullen ook gewoon voor een boostervaccinatie uitgenodigd worden wanneer dit aan de orde is.

Als de patiënt dat echt wil, kan de huisarts hem deactiveren in de Vaccination Codes Database via het EMD.