Schrijf geen attesten meer voor arbeid in voedingsindustrie

Jong Domus bindt de strijd aan met het overbodig voorschrijven van attesten. Het eerste wapenfeit werd binnengehaald: uit hun onderzoek blijkt dat het medisch attest voedselveiligheid al in 2018 is afgeschaft, maar soms nog door bedrijven wordt gevraagd. Indien u deze vraag krijgt, neemt u best contact op met de werkgever of arbeidsarts.


Update project KAFKA: 

We kunnen melden dat er alvast één medisch attest wordt afgeschaft:  het voedingsattest. Het FAVV heeft laten weten dat men sinds 2018 per K.B geen medisch attest meer nodig heeft bij tewerkstelling in de voedingsindustrie. Dit is echter onvoldoende gecommuniceerd naar de huisarts en werkgever.

We horen af en toe toch nog voorbeelden van specifieke gevallen waar wel nog een attest gevraagd wordt door een werkgever gezien dit in een CAO vermeld is. De hiërarchie van het K.B. staat echter boven het CAO. 

We roepen dan ook op om steeds contact op te nemen met de werkgever of arbeidsarts indien je de vraag krijgt om dit attest in te vullen. Je mag het in dit geval ook melden aan kafka@jongdomus.be (bij voorkeur met vermelding werkgever en CAO indien gekend)

We zijn aan het werken om ook de geschiktheidsattesten voor het onderwijs af te schaffen, evenals de rest van de administratieve rompslomp (jachtattest, hoofdstuk 4...), maar dit is een ‘work in progress’. We hebben nog een lange weg te gaan maar we zijn er achter de schermen volop mee bezig met een zeer gemotiveerd team.