Riziv slaat zich op de borst

Het Riziv publiceert op zijn website een overzicht van de voornaamste initiatieven die tijdens de Covid-periode en de laatste twee akkoorden werden genomen in het voordeel van artsen. "Deze nota wenst bij te dragen tot een geobjectiveerd debat over het beleid en het budget voor de sector van de artsen", zegt het Riziv. 

Het zit het Riziv duidelijk hoog dat er steeds weer discussies ontstaan over de investeringen die worden gedaan binnen de ziekteverzekering. Daarom stelde het een nota samen waarin alle inspanningen worden opgelijst. Nadat de nota werd voorgesteld op de medicomut, werd deze ook op de website van het Riziv geplaatst. 

In een eerste punt wordt ingegaan op de artsenhonoraria. De Riziv-uitgaven voor honoraria stegen van 8.334.752.000 euro in 2019 tot 9.096.980.00 euro in 2022. Voor dit jaar wordt een stijging voorzien tot 10.031.526.000 euro.  

Vervolgens komt de ondersteuning van artsen tijdens de Covid-pandemie aan bod. Binnen het begrotingsobjectief 2020-2022 werd 556.561 miljoen euro uitgetrokken voor teleconsultaties en 172.599 miljoen euro voor een GMD-premie. Maar ook buiten de begrotingsdoelstelling werd er geld gespendeerd aan artsen. Specifiek voor huisartsen gaat het dan onder meer om wachtposten (2.692 miljoen euro), telemonitoring van Covid-patiënten (139.000 euro) en een vergoeding voor de bereiding, levering en toediening van Covid-vaccins (3,466 miljoen euro). 

De regering besliste tevens om vanaf 1 juni 2022 een eenmalige vergoeding van 2% toe te kennen aan de zorgverleners van wie de honoraria gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex. “Hiermee speelt ze in op de hoge inflatie en het feit dat het systeem van de gezondheidsindex juni/juli slechts met vertraging effect heeft”, aldus het Riziv. Hiervoor werd 112,679 miljoen euro uitgetrokken. 

Het Riziv verwijst ook naar de twee akkoorden die in tussentijd werden gesloten en enkele voordelen inhielden voor (huis)artsen. 

Filip Ceulemans