Riziv komt tegemoet aan een aantal eisen van Domus Medica en de huisartsenkringen

10 jul 2020

Na een dringend overleg met het Riziv op 9 juli zijn er dan toch een aantal extra vergoedingen goedgekeurd voor de triagecentra. Zo zullen onder andere de opstartkosten voor de triagecentra nog deze maand worden uitbetaald. Ook de gepresteerde uren van de artsen zullen worden vergeleken met de uitbetalingen en eventueel bijgepast.

Vorige week verstuurde Domus Medica en meer dan 50 huisartsenkringen een open brief naar alle media. In deze open brief gericht aan minister De Block en minister Beke, klaagden Domus Medica en de huisartsenkringen het gebrek aan erkenning voor de eerste lijn aan. Dr. Roel Van Giel kreeg de kans om deze brief toe te lichten in Ter Zake

Naar aanleiding van deze open brief vond gisteren, op 9 juli, een dringend overleg plaats met de top van de Riziv-administratie en de artsensyndicaten om het eisenpakket van Domus Medica en de kringen te bespreken en tegemoet te komen in een aantal eisen. Hierop zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van de opstartkosten, de uitbetaling voor triagecentra die gestart zijn voor 23/03/2020, een forfait voor persoonlijk beschermingsmateriaal en een analyse van de prestaties per uur van de artsen.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “We zijn tevreden dat er snel gereageerd is op onze oproep. Dit is een goed startpunt voor de verdere gesprekken over een mogelijke tweede golf en de rol die huisartsen hierin gaan spelen.

Het resultaat van dit overleg zijn volgende tegemoetkomingen:

1.    Uitbetaling opstartkosten

Geen enkel triagecentrum heeft een uitbetaling gekregen van hun opstartkosten. Dit zit vervat in een koninklijk besluit dat nog moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Riziv beloofde dat de opstartkost nog deze maand uitbetaald wordt.

2.    Uitbetaling voor triagecentra die gestart zijn voor 23/03/2020

In een eerder koninklijk besluit stond dat triagecentra pas vanaf 23/03/2020 gefinancierd konden worden. 98 triagecentra waren echter al vroeger geopend. Op het overleg werd afgesproken dat de triagecentra die vroeger zijn opgestart, vergoed zullen worden voor de medische coördinatie, administratie en verpleegkundige uren tijdens deze periode.

3.    Forfait voor persoonlijk beschermingsmateriaal

Naast een forfait voor de individuele huisarts van maximaal 500 euro per maand is er afgesproken om een forfait te voorzien in persoonlijk beschermingsmateriaal voor de triagecentra. Zij zullen een forfait ontvangen van 500 euro per maand. 

4.    Een analyse van de prestaties per uur van de artsen 

In de zomermaanden zal het Riziv een analyse maken waarin zij het aantal gepresteerde uren van de artsen (niet de medische/ administratieve coördinatie) in de triagecentra zullen vergelijken met het totaalbedrag aan aangerekende prestaties. Op deze manier kan worden nagegaan of er een bijpassing moet komen tot het forfaitaire bedrag van 80,34/uur. 

Domus Medica is tevreden met deze vier binnengehaalde eisen. Uiteraard stopt hier het werk niet en volgen we dit dossier nauw op.