Reprobel: vergoeding voor kopieën en prints

Als compensatie voor het feit dat kopieën uit hun werken mogen worden gemaakt, en dat hiervoor hun toestemming niet moet worden gevraagd, hebben auteurs en uitgevers recht op een vergoeding. Voor fotokopieën die voor een louter professioneel doel worden gemaakt, krijgen de auteurs een zogenaamde “reprografievergoeding”, terwijl uitgevers voor fotokopieën van hun uitgaven op papier een aparte vergoeding ontvangen.
 
De vennootschap Reprobel heeft als taak deze vergoeding te innen en vervolgens te verdelen onder auteurs en uitgevers.
 
Wat is het voordeel van Reprobel? Indien je deze bijdrage betaalt, dan ben je beter “beschermd” tegen eventuele vorderingen gebaseerd op reproducties van auteursrechtelijke beschermde werken. Via databanken (bijv. Monkey, Jura…) betaal je aparte licenties om gebruik te maken van de werken die op deze databanken staan. Echter maak je bijv. een scan van een boek, artikel en stuur je het digitaal door of reproduceer je een auteursrechtelijk beschermd werk dat je op google vond, dan ben je niet beschermd tenzij je de Reprobel-vergoeding betaalt.
 
In het kader van deze vergoedingen zendt Reprobel ieder jaar een verzoek tot betaling aan vennootschappen, rechtspersonen en publieke instellingen, ervan uitgaande dat zij fotokopieën maken van auteursrechtelijk beschermde werken. Het aan Reprobel over te maken bedrag wordt berekend op basis van een schatting van het aantal kopieën van beschermde werken. Wanneer de gecontacteerde persoon aantoont dat hij geen enkele kopie van een beschermd werk maakt, is geen vergoeding verschuldigd.
 
Of het nuttig is dat je deze vergoeding betaalt, hangt af van de aard van je werkzaamheden. Als je als huisarts geen reproducties doet (geen kopieën maakt, geen artikelen deelt op LinkedIn,…), dan ben je deze bijdrage niet verschuldigd.

Johanna Waelkens
Juridisch adviseur Kenniscentrum

SBB Accountants & Adviseurs