Regering keurt profiel praktijkassistent goed

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) keurde de regering afgelopen vrijdag het profiel goed van de praktijkassistent, een nieuw zorgberoep dat artsen moet toelaten zich volledig toe te spitsen op de zorg voor de patiënt. 

Om artsen beter te ondersteunen en hen meer ruimte te geven om zich bezig te houden met de corebusiness van hun beroep, namelijk de zorg om de patiënt, creëerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een nieuw zorgberoep, de praktijkassistent. De praktijkassistent zal aan de slag kunnen in een huisartsenpraktijk zowel als in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een revalidatiecentrum. Door technisch ondersteunende taken op zich te nemen, zal de praktijkassistent de taak van een arts verlichten. Voorbeelden zijn de afname van stalen voor het laboratorium, inspringen bij het onthaal of het uitvoeren van logistieke of IT-taken. “Op die manier willen we extra tijd creëren voor het contact tussen huisarts en patiënt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opvolging van patiënten met een chronische aandoening die op regelmatige basis in de huisartspraktijk langskomen”, aldus de minister. 

De opleiding praktijkassistent, die in het najaar 2024 voor het eerst wordt aangeboden, duurt anderhalf jaar, waarvan zes maanden stage. Vandenbroucke hoopt op deze manier andere profielen aan te trekken, zoals iemand die geboeid is door informatica, administratie of logistiek. Zij kunnen zo makkelijker zij-instromen.  

Praktijkassistenten zullen in de wetgeving op de zorgberoepen omschreven worden als paramedici. Ze zijn verantwoordelijk voor het (telefonisch, elektronisch en fysiek) onthaal in de huisartsenpraktijk. Ze bieden ondersteuning in het zorgverleningsproces, nemen administratieve en boekhoudkundige taken op zich, bieden logistieke ondersteuning en voeren onder de eindverantwoordelijkheid van de arts een aantal welomschreven en geprotocolleerde medisch-technische taken uit. Die kerntaken houden vooral verband met het verzamelen en behandelen van stalen: een eenvoudige bloedafname of andere staalafname (zoals een covidtest) of urinetest, controle van de bloeddruk, registratie van een elektrocardiogram en het steriel materiaal klaarzetten voor een interventie (zoals wondhechting). 

Filip Ceulemans