Psychiatry Award van de Foundation AstraZeneca

11 jun 2010

De Foundation AstraZeneca organiseert voor de derde maal de Psychiatry Award. Deze Prijs ter waarde van 15000 EUR richt zich dit jaar tot een multidisciplinair team dat zich toespitst op de re-integratie, re-activatie en rehabilitatie van patiënten die lijden aan schizofrenie. Prof. Peuskens, UPC KULeuven, en Prof. Linkowski, ULB Erasme, nemen opnieuw het peterschap van deze Prijs op zich. Een jury bestaande uit specialisten in het domein zal de projecten beoordelen en de laureaat selecteren.

De prijs heeft als bedoeling projecten die nooit eerder bekroond zijn, te ondersteunen en te stimuleren, waarbij rehabilitatie en reintegratie in een multidisciplinair verband wordt uitgebouwd voor patiënten die lijden aan schizofrenie. Vorig jaar werd een project bekroond dat beoogt jonge mensen die een eerste psychotische episode dreigden te ontwikkelen of ontwikkelen zeer vroegtijdig hulp te bieden, zodat ze hun integratie in de maatschappij kunnen bewaren. De Psychiatry Award werd voordien toegekend aan een rehabilitatieproject, waarbij ook patiënten  een belangrijke rol spelen, waar de patiënten als belangrijke partners betrokken worden bij de uitbouw van het project.

De jury bestaat uit mensen van de schizofrenieliga, van de wetenschappelijke huisartsenverenigingen (Domus Medica en SSMG), en van de AZ Foundation zelf. Meestal wordt tussen de ingezonden projecten één ervan weerhouden, bij voorkeur op unanieme basis.

"Men zegt klassiek dat schizofrenie een slechte prognose heeft, maar men weet vandaag dat met vroegtijdig ingrijpen en optimaal acuut behandelen, patiënten grotendeels symptoomvrij kunnen zijn en dat ze ook mits aanhouden van de medicatie hervalvrij kunnen blijven. Het probleem is echter dat jongeren op het moment dat ze belangrijke beslissingen moeten treffen, relaties moeten aangaan, zich psychosociaal moeten zelfstandig inschakelen, enz een hele tijd niet meekunnen omwille van het zich ontwikkelde ziektebeeld. Nadien is het soms heel moeilijk om zich terug in te schakelen. De problemen met resterende symptomen zoals hallucinaties en wanen, maar ook de affectieve en cognitieve deficieten zijn een potentieel probleem bij de sociale kontakname en bij de socio- professionele herinschakeling, …", aldus Prof. Peuskens. "De laatste jaren is het wel duidelijk dat schizofrenie, zich ontwikkelt op basis van een grotere kwetsbaarheid voor stress en dat het belangrijk is deze kwetsbare jongeren te helpen om met die stress om te gaan en ook de omgeving aan te passen aan hun mogelijkheden, … Het is dus belangrijk om een uitgebreid psychosociaal rehabilitatieprogramma te hebben naast de antipsychotische behandeling."

Prof. Linkowski onderstreept dat het “om een traditionele filantropische activiteit gaat van projecten die niet op de eerste plaats gericht zijn op het steun verlenen aan zuiver wetenschappelijk onderzoek, maar eerder met een medische en psychosociale impact”. Daarbij kan men het belang onderstrepen in de behandeling van schizofrenie, naast de geneesmiddelen, van de noodzaak van een psychosociale aanpak, en een rehabilitatie die optimale sociale reïntegratie verzekert (vooral op het gebied van tewerkstelling). “De prijs van dit jaar is namelijk gericht op die psychosociale rehabilitatie, op de steun en de omkadering van die dikwijls fragielere patiëntenʺ. Het voorkomen van herval is uiteraard van groot belang in die aanpak. “Dat is duidelijk één van de belangrijke aspecten van de globale behandeling.” Uiteraard wordt dat aspect over het algemeen niet verwaarloosd maar “het is belangrijk dat de privésector meegaat in die dynamiek, die bredere visie op de ziekte”. Men kan daar nog aan toevoegen dat zijn collega Prof. Peuskens en hijzelf onder de indruk zijn van het werk door de mensen op het terrein, practici die niet noodzakelijk op de bijeenkomsten ziet, maar die dikwijls opmerkelijk werk verrichten. “Wij zien overigens projecten van onmiskenbaar goede kwaliteit.”

Klik hier aan voor details (en inschrijving)