Proefproject: preventieve vaccinatie tegen apenpokken

De risicopopulatie die in aanmerking komt voor vaccinatie tegen apenpokken is begin september uitgebreid naar de groep mannen die seks hebben met mannen (MSM) en één labo-bewezen SOA gehad heeft tijdens het afgelopen jaar.

Omdat het aantal personen dat in aanmerking komt voor vaccinatie nu veel ruimer is, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een pilootproject waarbij 1120 personen die tot deze doelgroep behoren een eerste dosis van het apenpokkenvaccin kunnen krijgen. Via de media zal dit project bekend gemaakt worden. Meer informatie over dit piloot-project zal beschikbaar zijn op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op moment van inschrijving dienen deze personen te bevestigen dat ze beschikken over een verwijsbrief van de huisarts. Mannen die in deze doelgroep vallen kunnen de huisarts dus de komende dagen contacteren met de vraag voor een verwijsbrief. Indien u zelf aan mogelijke kandidaten denkt in uw patiëntenbestand kan u die ook contacteren of zij een vaccin wensen. Een model van verwijsbrief die u als arts dient mee te geven bij preventieve vaccinatie kan u hieronder downloaden.

Persbericht van de Vlaamse regering dd. 15/09/2022

Preventieve vaccinatie tegen apenpokken mogelijk in Antwerpen via proefproject

Op donderdag 22 september 2022 start in Antwerpen een proefproject met preventieve vaccinatie tegen het apenpokkenvirus. Dat laat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits weten. 1.120 mensen zullen zich preventief kunnen laten vaccineren. Het gaat om mannen die seks hebben met mannen en het voorbije jaar minstens 1 soa hebben gehad. Daarmee zullen in Vlaanderen ook mensen die niet besmet zijn met het virus gevaccineerd worden. 

Hoewel het aantal besmettingen met apenpokken de voorbije weken lijkt te stagneren, komen er wekelijks toch nog nieuwe besmettingen bij. In Vlaanderen zijn er sinds de start van de uitbraak 392 mensen besmet het virus, voornamelijk mannen in de leeftijdsgroep van 20 tot 59 jaar, die seks hebben met mannen. Om het virus verder in te dijken, is preventieve vaccinatie van die risicogroep erg belangrijk.

In Antwerpen start daarom een proefproject waarbij in eerste instantie 1.120 personen zich preventief kunnen laten vaccineren tegen apenpokken. De vooraf afgebakende doelgroep zijn mannen die seks hebben met mannen en het voorbije jaar minstens 1 soa hebben gehad. Zij kunnen zich vrijwillig laten vaccineren in het Antwerps vaccinatiecentrum op donderdag 22 september 2022. Een 4-tal weken nadien volgt dan een tweede prik. Op die manier willen we een doelgroep bereiken die niet gekend is bij de HIV-referentiecentra. In het najaar worden extra vaccins verwacht waardoor we nog meer mensen zullen kunnen vaccineren.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits: “De vaccins tegen apenpokken zijn momenteel nog schaars, zowel in Vlaanderen als in de wereld, waardoor de eerste vaccinatiecampagne via de HIV-referentiecentra voorlopig voor een zeer beperkte groep beschikbaar was en initieel gestart was voor zij bij wie een besmetting met het apenpokkenvirus werd vastgesteld. Ondertussen kan er al iets ruimer preventief gevaccineerd worden. We willen ons voorbereiden op het najaar wanneer we een nieuwe levering van apenpokkenvaccins verwachten. Via dit proefproject willen we bekijken hoe we de doelgroep die niet gekend is bij de HIV-referentiecentra maar die wel in aanmerking komt voor preventieve vaccinatie op een goede manier kunnen bereiken. Het pilootproject zal plaatsvinden in het vaccinatiecentrum in Antwerpen, waar ook de coronavaccinaties plaatsvinden.”

Aangezien het aantal vaccins beperkt is, kan het zijn dat nog niet iedereen die tot de afgebakende doelgroep behoort zich zal kunnen inschrijven voor het proefproject. 

“We hopen snel over meer apenpokkenvaccins te beschikken zodat deze personen wanneer er terug meer vaccins beschikbaar zijn zich alsnog preventief kunnen laten vaccineren.”

Wie komt in aanmerking voor een vaccin?

De belangrijkste doelgroep voor dit proefproject, zoals ook vastgelegd door de RMG (Risk Management Group) zijn mannen die seks hebben met mannen en die het afgelopen jaar minstens 1 (medisch vastgestelde) soa hebben gehad. Belangrijk daarbij is dat zij contact opnemen met hun (huis)arts om een verwijsbrief te ontvangen. 
Ook de andere prioritair vastgelegde doelgroepen die momenteel in aanmerking komen voor vaccinatie, zoals mannelijke sekswerkers, kunnen zich laten vaccineren via dit pilootproject, maar zij hebben normaal gezien al een vaccin kunnen ontvangen via de HIV-referentiecentra.

Inschrijven

Om een vaccin te krijgen, moet er vooraf ingeschreven worden via de website zorg-en-gezondheid.be/pilootproject-vaccinatie-apenpokken. Inschrijven is mogelijk vanaf 15 september 2022. Aanmelden gebeurt via de elektronische identiteitskaart.
U kan dan zelf een beschikbaar vaccinatiemoment / tijdstip kiezen op donderdag 22 september 2022.

Sensoa zal ingeschakeld worden om de informatie over dit proefproject maximaal te verspreiden onder de vooraf vastgelegde doelgroep.

Wie vragen heeft over de vaccinatie met apenpokken, kan nog steeds terecht op het gratis nummer 1700.