Procedure thuisvaccinatie - update

Wat is er veranderd aan de procedure?

Vanaf nu moet de huisarts steeds de naam en voornaam van de patiënt(en) vermelden op het voorschrift voor de bestelling van vaccins.

Wat is de procedure om vaccins te bestellen?

De huisarts bestelt op voorhand het aantal vaccins voor thuisvaccinatie in het vaccinatiecentrum. Hij/zij maakt hiervoor – naar analogie van Art. 25 van het KB 21/1/2009 - een voorschrift met volgende gegevens:

  • aantal vaccins
  • omschrijving vaccin (COVID-19 vaccin volstaat),
  • naam + RIZIV-nummer arts
  • naam en achternaam van elke patiënt.

Wie zal deze voorschriften bewaren?

De farmaceutisch expert van het vaccinatiecentrum zal deze voorschriften bewaren.

Waar vind ik deze procedure terug?

U kan de procedure nog terugvinden op pagina 3 van dit draaiboek op laatjevaccineren.be.

Maarten Guldentops
Expertisedomeinverantwoordelijke Preventie en gezondheidspromotie