Privé gsm-nummer geëxporteerd naar Sumehr bij sommige CareConnect-gebruikers

26 jul 2023

Domus Medica ontdekte dat bij sommige CareConnect-gebruikers hun privé gsm-nummer in de door hen aangemaakte Sumehrs is terechtgekomen. Vermoedelijk onbedoeld en mogelijk ongewenst. We leggen uit hoe u dit zelf kunt verhelpen.

De Sumehr is een beknopte digitale samenvatting die een snelle inschatting van iemands huidige gezondheidstoestand mogelijk maakt en op die manier continuïteit van de zorg garandeert. Om een dergelijke gezondheidssamenvatting samen te stellen worden relevante medische gegevens uit het elektronisch medisch patiëntendossier automatisch overgenomen, alsook enkele basis- en contactgegevens van zowel de patiënt als de arts. Hier zit het risico.

Via CareConnect wordt een ingevuld gsm-nummer mee geëxporteerd naar de Sumehr. Als u in uw software dus een privé gsm-nummer heeft geregistreerd, komt dit ook in de Sumehrs terecht die u aanmaakt. Hierdoor is dit dan ook zichtbaar voor patiënten, wat vermoedelijk meestal onbedoeld en ongewenst is. Om dit in de toekomst te voorkomen, zal Corilus enkele verduidelijkingen aanbrengen in zowel de software als de handleiding om artsen te wijzen op eventuele gevolgen van het registreren van privécontactgegevens.

Eerder dit jaar werd ons gemeld dat op gelijkaardige manier ook rijksregisternummers van artsen in Sumehrs verschenen bij raadpleging via bepaalde platformen. Dit werd enkele maanden geleden door de desbetreffende platformen al rechtgezet.

U kunt dit probleem zelf verhelpen

Als uw privé gsm-nummer ook terechtkomt in de Sumehrs die u aanmaakt (gedeelte van GMD-houder), kunt u dit nummer in CareConnect verwijderen of vervangen via Instellingen > Gebruikersbeheer > Mijn gebruiker.

Door de technische beperkingen van de Sumehr wil dit echter wel zeggen dat u voor elk van uw patiënten een nieuwe Sumehr zal moeten aanmaken om de oude met uw gsm-nummer erin te overschrijven.

Wil Rijnen
Expertisedomeinverantwoordelijke ICT & eHealth