Premie voor opstart praktijk: snel zijn is de boodschap

Zeer tot ongenoegen van jonge huisartsen zette de Vlaamse regering op een erg abrupte wijze de vestigingspremie voor startende artsen stop. In sommige gevallen kan de premie nog wel worden aangevraagd.

Huisartsen die voor 1 juli van dit jaar een praktijk opstartten in een prioritaire zone of naar een prioritaire zone verhuisden, kunnen een eenmalige premie van 20 000 euro aanvragen. Zo moeten dat dan wel doen voor 1 augustus 2020. Wie na 30 juni de praktijk start of de aanvraag na 31 juli indient, komt van een kale kermis thuis en kan geen beroep doen op de premie. 

Wat wel blijft bestaan, is de mogelijkheid om een renteloze lening te vragen voor de eerste installatie als erkende huisarts. Het maximumbedrag voor de deze lening met een looptijd van vijf jaar bedraagt 35 000 euro. Het eerste jaar moeten er geen maandelijkse afbetalingen van de terugbetaling van het kapitaal worden gedaan.

Filip Ceulemans