Plicht formulieren in te vullen

11 okt 2018

Een arts heeft de deontologische plicht medische formulieren voor het afsluiten of uitvoeren van een verzekeringscontract in te vullen wanneer een patiënt hem daarom verzoekt. Het ereloon kan verhaald worden op de patiënt of op de verzekeringsmaatschappij. Dat zegt de Nationale Raad van de Orde der Artsen.

Patiënten zijn vaak aangewezen op een verklaring over hun gezondheidstoestand. De behandelende arts wordt dan gevraagd een verklaring over de gezondheidstoestand op te stellen of een medische vragenlijst te beantwoorden. De mogelijke omstandigheden waarin de patiënt dit vraagt, zijn uiterst divers: om een sociaal voordeel te bekomen (voordeel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewaarborgd inkomen, statuut van VAPH, enzovoort), om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vaccinatie, leerplicht), bij een deskundigenonderzoek of in het kader van een contractuele relatie (verzekeringen, bekwaamheidsattest om sport te beoefenen).

Verzekeringscontracten maken onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Denken we maar aan een schuldsaldoverzekering, een ongevallenverzekering of een annulatieverzekering. Het is een deontologische plicht van de behandelende arts, binnen de grenzen van zijn bekwaamheden en op een objectieve manier, te voldoen aan de rechtmatige vragen van de patiënt die slechts geconcretiseerd kunnen worden met zijn medewerking. Hij kan zich er niet aan onttrekken zonder gegronde reden. De stappen nodig voor het afsluiten, en meer nog voor het uitvoeren van bepaalde contracten, onder meer de levensverzekeringen en gewaarborgd inkomen, zijn evenwel ingewikkeld en vereisen een bijzondere technische kennis om het belang van de patiënt te beschermen. In deze situatie kan de behandelende arts zijn patiënt doorverwijzen naar een arts gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.

Wanneer de behandelende arts gevraagd wordt documenten in te vullen met het oog op de afsluiting of de uitvoering van een verzekeringscontract handelt hij in opdracht van zijn patiënt en niet van de verzekeringsmaatschappij. Hij moet zich bekommeren om het belang van zijn patiënt en deze correct inlichten wat de in het document gevraagde medische gegevens betreffen. Dergelijke administratieve documenten invullen na de patiënt passend geïnformeerd te hebben is een vervelend werk dat tijd vraagt. Het grootste deel van deze verstrekkingen kan niet ten laste van het Riziv gebracht worden. De arts dient de verschuldigd geachte erelonen te vragen aan de verzekeringsmaatschappij of aan zijn patiënt.

Filip Ceulemans