PFAS-informatiefiche voor huisartsen

Waarom zijn PFAS een probleem?

  • PFAS is een verzamelnaam voor een grote groep van organische verbindingen met fluoratomen gebonden aan een koolstofketen. Ze zijn gemaakt door de mens en komen niet van nature voor in het milieu. De meest bekende PFAS zijn perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA). 
  • De verspreiding van PFAS naar het milieu gebeurt vooral door industriële productie (vb. bij 3M in Zwijndrecht), toepassing in de industrie, brandblusschuim vb. op brandweeroefenterreinen en bij bestrijding van grote branden, en afvalverwerking van PFAS-houdende materialen. 
  • PFAS breken niet of nauwelijks af in het milieu en vervuilen de bodem, de lucht, het grondwater en het oppervlaktewater. 
  • Door bodem-, lucht- en watervervuiling kunnen PFAS in voedingsgewassen, dierlijke voedingsproducten en drinkwater terechtkomen. 
  • De blootstelling van mensen gebeurt voornamelijk via vervuild voedsel en water, maar ook via ademhaling, en in beperkte mate via huidcontact. Verder is er ook blootstelling van de baby via de placenta en moedermelk mogelijk. 
  • Doordat PFAS vuil-, vet- en waterafstotend zijn, vindt men ze ook in consumentenproducten terug: voedselverpakkingsmaterialen, smeermiddelen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, waterafstotende kleding, textiel, cosmetica, enz. 
  • Sommige PFAS kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen. Van vele andere PFAS is er nog maar weinig gekend over schadelijke effecten. 

Lees de volledige informatiefiche via de link hieronder:

PFAS-vervuiling in Vlaanderen

Op deze webpagina van de Vlaamse Overheid vindt u de risicosites die verband houden met PFAS-verontreiniging, via de kaart of per provincie. De verontrustendste locaties zijn de bedrijven waar PFAS worden en werden geproduceerd en gebruikt en brandweerterreinen en de sites van industriële branden waar in het verleden blusmiddelen werden gebruikt die PFAS bevatten.

Lopen er onderzoeken in uw gemeente? Dan vindt u hier een beknopt overzicht van de aanpak en de stand van het onderzoek, en de bijbehorende no regret-maatregelen per site in de gemeente.