Papierloos geneesmiddelenvoorschrift: een eerste evaluatie

2 dec 2021

Als arts bent u sinds 1 januari 2020 verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Sinds 15 september 2021 kan dit nu ook ‘papierloos’. Dit betekent dat het niet langer noodzakelijk is om een papieren bewijs van het elektronisch voorschrift met de patiënt mee te geven. Na 2 maanden kunnen vandaag de eerste lessen worden getrokken.  

Een papierloos voorschrift voor de burger: een recht, geen plicht.

Huisartsen schrijven medicatie elektronisch voor, en de patiënt kan vervolgens met zijn of haar eID of met een digitaal bewijs van voorschrift de voorgeschreven geneesmiddelen ophalen bij elke apotheek. Hiervoor kunnen patiënten gebruik maken van de applicatie Mijngezondheid.be of van toepassingen van private softwarebedrijven, zoals Helena of VoorschriftOpZak. Daarnaast lanceert de overheid nog dit jaar de app MijnGeneesmiddelen die elke burger gratis zal kunnen gebruiken. “Wil de patiënt toch een papieren bewijs? Dat is en blijft het recht van de patiënt”, benadrukt Katrien Thorré, directeur van Recip-e. Belangrijk voor minder digitaalvaardige patiënten! Ziekenfondsen en patiëntenverenigingen communiceren actief naar de burgers en patiënten, en staan klaar om te helpen waar nodig.

In deze video worden de verschillende mogelijkheden kort toegelicht: het papieren bewijs, het digitale bewijs, en zonder bewijs (enkel eID of RRN).

Waarom dematerialiseren?

Digitaal voorschrijven draagt bij aan een volledig en actueel medicatieschema. Door administratieve processen te digitaliseren, kan meer tijd vrij gemaakt worden voor de zorg aan de patiënt. Als arts kan u bovendien nakijken of de patiënt een voorgeschreven geneesmiddel effectief heeft afgehaald of niet. Op die manier kan u therapietrouw beter inschatten. Dematerialisatie biedt bovendien mogelijkheden om patiënten vanop afstand te helpen, bijvoorbeeld bij een teleconsultatie of voor herhaalrecepten. 

Daarnaast wordt ook een verder empowerment van de patiënt mogelijk dankzij extra mogelijkheden om zijn of haar voorschriften te beheren. Dit zal zorgen voor nog meer kwaliteit in de zorg en een nog betere vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverstrekkers. Tegelijk wordt er meer efficiëntie gecreëerd en wordt de zorginformatie toegankelijker.

De eerste evaluatieresultaten

Deze dematerialisatie is een complexe oefening waarbij veel verschillende stakeholders een rol spelen: zorgverleners, softwareontwikkelaars, administraties, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen. Deze verscheidenheid aan stakeholders is een troef maar brengt logischerwijs ook een belangrijke uitdaging met zich mee. Om het proces in de volledige end-to-endketen geruisloos te laten verlopen, moet elk onderdeel bij elke actor immers goed functioneren.  

Stand van zaken bij de verschillende gebruikersgroepen:  

  • Huisartsen kunnen via hun bestaande EMD-softwarepakket of via de gratis tool PARIS volledig gedematerialiseerd voorschrijven. We zien dat steeds meer artsen geen print meer meegeven met hun patiënten en dat ze hen sensibiliseren om hun medicatie via een app of met hun eID op te halen bij de apotheker.
  • Apothekers beschikken over meer mogelijkheden om patiënten farmaceutisch advies te geven doordat ze een overzicht van alle openstaande voorschriften krijgen.  
  • Patiënten vinden in steeds groteren getale de weg naar apps waarmee ze hun geneesmiddelen kunnen ophalen én hun eigen voorschriften kunnen beheren. Anderzijds is deze manier zeker niet voor iedereen meest wenselijk.  

Via de evaluatie met voorschrijvers, apothekers en patiënten/burgers werden ook enkele knelpunten geïdentificeerd, met name bij het gebruik van het eID en van speciale identiteitskaarten (bvb. bepaalde Europese identiteitskaarten, digitale vreemdelingenkaarten, kaarten voor diplomaten, etc.). Via deze link worden deze knelpunten opgelijst, samen met mogelijke oplossingen op korte termijn. Intussen gaan de betrokken actoren zo snel mogelijk op zoek naar een structurele oplossing.

Ondervind je als huisarts zelf een probleem? Laat dit weten via ticket@recip-e.be. Geef daarbij altijd de RID en idealiter het tijdstip van voorschrijven (voorschrijver) en/of ophalen (apotheker) mee. Hoe meer informatie beschikbaar is, hoe sneller een oplossing kan worden gevonden.

Wil Rijnen
Expertisedomeinverantwoordelijke ICT