Orde zoekt nieuw bloed

7 jan 2021

De twee ondervoorzitters van de Nationale Raad van de Orde der Artsen doen een oproep aan nieuwe kandidaten om zich verkiesbaar te stellen voor de ordinale verkiezingen. Ten laatste op 11 januari moet de aangetekende brief met een kandidatuur naar de Orde worden verzonden.

Dit voorjaar organiseert de Orde der Artsen opnieuw verkiezingen voor de provinciale raden. Voor de derde maal verlopen de verkiezingen digitaal. Michel Deneyer en Philippe Boxho, de twee ondervoorzitters van de Nationale Raad, roepen in een gezamenlijk schrijven artsen die nog niet in de provinciale raden zetelen, op zich kandidaat te stellen. “Verkiezingen betekenen ook een nieuwe start nemen met andere mensen en met nieuwe inzichten. We zijn op zoek naar artsen die bereid zijn de positieve deontologie om te zetten in de praktijk. De ideale kandidaat is een vrouw/man met onberispelijke staat van dienst, actief op het werkveld en met interesse in het globale gezondheidsgebeuren. Van de kandidaat wordt verwacht zich hiervoor enkele uren per maand vrij te maken en dit tegen een billijke vergoeding”, zeggen de ondervoorzitters.

In de brief verduidelijken zij ook waaraan een lid van de provinciale raad zich mag verwachten: beoordeling van adviesvragen, klachten en suggesties die het hele gezondheidslandschap betreffen. “De studie om tot pasklare en voor de praktijk werkbare oplossingen te komen, is bijzonder leerrijk en verhelderend. Door collegiaal te zoeken naar antwoorden die in de eerste plaats het belang van de patiënten nastreven, verwerven de raadsleden een unieke expertise op deontologisch vlak, die hen niet alleen van nut zal zijn bij de uitoefening van hun vak, maar vooral hun bijdrage en inbreng in allerlei raden en professionele kringen zal versterken. Redenen genoeg voor leergierige artsen die uit zijn op een nieuwe uitdaging in hun carrière om zich kandidaat te stellen”, besluiten Deneyer en Boxho.

De tijd om een kandidatuur in te dienen dringt wel. De kandidaatstelling moet gebeuren via deze link. Na de onlineregistratie moeten de verklaringen van de kiezers en de kandidaatstelling worden afgeprint en aangetekend verzonden aan de voorzitter van de desbetreffende provinciale raad. Dat gebeurt ten laatste op maandag 11 januari.