Opvolging van COVID-19-zelftesting

Donderdag 25 maart is een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om COVID-19-zelftesten via de apotheek te verkopen. Coronatesten die de patiënt zelf kan uitvoeren worden sinds enkele weken in verschillende Europese landen ingezet. Maar het zal nog wel minimaal een week duren alvorens de zelftesten ook effectief bij ons in de apotheek kunnen aangekocht worden. België kiest voor de verdeling van de zelftesten via de apotheek omdat op deze manier uitleg kan verstrekt worden aan de burgers over het gebruik ervan.

Er moeten in de komende dagen nog een aantal afspraken worden gemaakt met apothekers en overheidsinstanties rond de exacte inzet en modaliteiten, onder andere op het vlak van prijs en vergoeding. 

De Task Force Testing beschouwt zelftesten als een laatste sluitstuk van de teststrategie, na testen volgens de testindicaties en het repetitief screenen binnen collectiviteiten en organisaties. Essentieel in deze teststrategie is dat zelftesten nooit tot een bepaald (voor)recht mag leiden, zoals bijvoorbeeld restaurantbezoek. De algemeen geldende hygiënische regels zullen steeds primeren onafhankelijk van het resultaat  van een zelftest.

Een positieve zelftest vraagt om een medische opvolging. Belangrijk is dat bij een positieve zelftest de patiënt onmiddellijk in isolatie gaat en contactopsporing wordt opgestart. Een zelftest kan ook een vals positief resultaat aangeven. Daarom heeft de Risk Assessment Group beslist om elke positieve zelftest te laten confirmeren door de gekende PCR-test met diepe neuswisser. Dit kan via de huisarts, die een CTPC-code aanmaakt en de test zelf afneemt of de patiënt verwijst naar een testcentrum, of door te bellen naar de Contactopvolging, waar patiënten ook een CTPC-code kunnen krijgen en zich nadien naar het testcentrum begeven voor de PCR-testing.

Wij weten niet hoeveel patiënten na een positieve zelftest hun huisarts zullen contacteren of de Contactopvolging zullen bellen. Hoe dan ook is het belangrijk dat huisartsen klaar staan om COVID-positieve patiënten op te vangen en te waken over de isolatie om andere personen te beschermen. Domus Medica houdt de introductie van de sneltesten nauwgezet in de gaten en hoopt dat de keuze tussen call center en huisarts de druk op de eerstelijn aanvaardbaar zal houden.