Opgroeien: richtlijnen zieke kinderen en koorts

Het Vlaams agentschap Opgroeien verfijnde de richtlijnen rond ziekte en koorts.

De belangrijkste informatie in het kort:  

Koorts 

Opgroeien wil 3 zaken in de kijker zetten: 

  1. Het is niet aangewezen om de lichaamstemperatuur preventief of dagelijks te meten. Je meet enkel als je ongerust bent en als het kind zich anders gedraagt dan normaal, minder of juist meer slaapt, minder of geen eetlust heeft, … 
  2. Koorts betekent een lichaamstemperatuur van 38 °C of meer. Koorts is meestal een signaal dat het kind ziek is. Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn. 
  3. Zijn er geen alarmsignalen of ernstige tekenen bij een kind ouder dan 3 maand, spreek af met de ouder om het kind op te halen: nu, wat later of op het normale ophaalmoment?   

Kijk zeker ook eens naar de vernieuwde flowcharts.

Zieke kinderen 

Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.  

Twee dingen zijn verfijnd: 

1. Mag een kind met koorts na vaccinatie naar de opvang?  

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. 

2. Hoest  

Er was discussie of een kind met een hoest toegelaten is in de opvang. Om dit te verduidelijken spreken we nu over de volgende symptomen voor kinderen die niet toegelaten zijn in de opvang:  

  • Plots optredende hoest met ademhalingsmoeilijkheden  
  • Ademhalingsmoeilijkheden 

De affiche ‘wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis’ kan je hier vinden. Dit is ook voor jou als arts bruikbare informatie in jouw praktijk.

Om de opvang te ondersteunen om dit goed te communiceren naar ouders wordt een folder gemaakt.  

Meer info voor