Onder één dak

18 feb 2021

In de eerste week van maart verhuizen de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Riziv naar een gemeenschappelijk gebouw.

De FOD Volksgezondheid en het FAGG werken al geruime tijd samen aan de verbetering van hun diensten. De samenwerking kwam in een stroomversnelling in 2015 toen de overheid besliste een zogenoemde resdesign van de federale administraties door te voeren en gemeenschappelijke doelstellingen op te maken voor de federale gezondheidszorgadministraties. Eind 2018 bundelden het Riziv, de FOD Volksgezondheid en het FAGG voor het eerst hun krachten. Dat moest leiden tot een gemeenschappelijke gezondheidsstrategie, het delen van data en het creëren van synergie tussen de diensten.

In 2018 werd ook al doelstelling naar voor geschoven om in het najaar van 2020 de drie administraties samen te brengen onder één dak in het Galileegebouw (Galileelaan 5 in 1210 Brussel). Hoewel de drie diensten in hetzelfde gebouw worden ondergebracht vanaf de eerste week van maart, benadrukken ze toch hun eigenheid te bewaren. Praktisch betekent de verhuis dat de drie diensten voortaan bereikbaar zijn via hetzelfde telefoonnummer (02 524 97 97) en dat van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur. Het begrip Tervurenlaan wanneer over het Riziv wordt gesproken, behoort vanaf 1 maart dan ook tot het verleden.

Filip Ceulemans