Nieuwe contactchip op de elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten

14 okt 2021

Sinds april 2021 is het merendeel van de uitgereikte elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten voorzien van een moderne, beter beveiligde contactchip. Er is gebleken dat burgers nog vaak problemen ondervinden bij het uitlezen van de nieuwe kaart (vb. bij online toepassingen). In de meeste van de gevallen is dit te wijten aan het feit dat zij op hun eigen computer nog niet over de recentste software beschikken. Hier volstaat het dat de gebruiker de meest recente versie van de software downloadt en installeert. De software kan gedownload worden op volgende site: https://eid.belgium.be/nl. De nieuwe contactchip kan dan probleemloos uitgelezen worden.

Anderzijds worden onze diensten ook vaak gecontacteerd door burgers die hun kaart laten uitlezen bij de dokter of in het ziekenhuis en daarbij problemen ondervinden. Het gaat hier niet om een probleem met de identiteitskaart of de contactchip.
Het zijn vaak de organisaties en bedrijven die hun eigen software nog niet geüpdatet hebben of die gebruik maken van eigen toepassingen voor het uitlezen van de identiteitskaart die nog niet aangepast werden.

Het is dus belangrijk de ontwikkelaars van toepassingen die de elektronische identiteitskaart uitlezen te contacteren zodat ze op de hoogte zijn van de nieuwe contactchip en van de vereiste technische aanpassingen.

Voor de lancering van de identiteitskaart met nieuwe contactchip, hebben we hier al over gecommuniceerd naar gemeenten en hun IT-leveranciers. Voor de ontwikkelaars van toepassingen die de contactchip op de elektronische identiteitskaarten uitleest, werd een site en forum voorzien met alle technische info. We merken dat de communicatie toch niet alle organisaties bereikt heeft en er zich dus nog problemen voordoen bij het uitlezen van de contactchip van de kaart.

Mocht u herhaaldelijk problemen ondervinden bij het uitlezen van de elektronische identiteitskaart, mogen we u dan vragen dat in u in eerste instantie contact opneemt met onze Helpdesk (helpdesk.belpic@rrn.fgov.be). Gelieve in uw communicatie ook aan te geven welke IT-firma deze toepassingen bij u heeft geïnstalleerd of ontwikkeld. Op die manier kunnen we gerichter communiceren naar de IT-firma’s die nog niet het nodige hebben gedaan. Het vermijdt ook dat burgers naar de gemeente gestuurd worden terwijl er met de elektronische identiteitskaart geen enkel probleem is.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking