Nieuw: overzichtelijke huisartsen- en patiëntenfiches

Afgelopen weken kreeg Domus Medica veel vragen van huisartsen om de diverse richtlijnen van Sciensano samen te vatten in overzichtelijke fiches. Domus Medica schreef daarom drie scenario’s uit in twee fiches: één fiche werd uitgewerkt vanuit het standpunt van de huisarts, één fiche vanuit het standpunt van de patiënt.

De 3 scenario's:

  1. patiënten met COVID-19 symptomen
  2. patiënten die contact hadden met een besmet persoon
  3. patiënten die terugkeren uit het buitenland

De fiche voor de huisarts kan u bij u houden en raadplegen indien nodig.

De fiche voor de patiënten kan u meegeven aan uw patiënten of via e-mail versturen.   

Nieuw 15/10/2020!

Met onze schema's kunt u gemakkelijk een overzicht krijgen van o.a. quarantaine-periode van index-patiënt, diens gezin en nauwe contacen.