Nieuw nomenclatuurnummer voor het proces van vroegtijdige zorgplanning

Met een nieuw nomenclatuurnummer ondersteunt de NCAZ, binnen het conventie-akkoord 2021 het proces van vroegtijdige zorgplanning. 

Na lang aandringen is het KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 3 oktober. Verstrekking 103692 treedt op 1 november 2022 in werking. 

Op dit moment wordt vroegtijdige zorgplanning (VZP) nog vaak te laat opgestart. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een medisch noodgeval of wanneer de patiënt zich in de terminale fase bevindt. Te laat om de zorg goed af te stemmen. Een sleutelfiguur bij het tijdig opstarten van VZP, vóór deze situaties zich voordoen, is de huisarts of praktijkverpleegkundige. De Palliative Care Indicator Tool (PICT) is een gevalideerd instrument dat ondersteunt bij het identificeren van patiënten voor wie een eerste VZP-gesprek wenselijk is. Die identificatie begint bij de zogenoemde 'surprise question': ‘Zou u verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar overlijdt?’. 

Voorwaarden voor vergoeding 

 • De Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg stelt dat het opstellen en opvolgen van het vroegtijdige zorgplannings minimaal omvat;
  • Overleg met de patiënt over de zorgdoelstellingen.
  • Overleg over wat de patiënt niet meer wenst. 
  • Overleg over wat de patiënt wel nog wenst. 
  • Overleg over de eventuele aanwijzing van een wettelijke vertegenwoordiger of een volmachthebber (voor het geval dat de patiënt niet meer in staat zou zijn om voor zichzelf te beslissen).
 • De inhoud van het VZP dossier is dynamisch. De persoon met een zorg en ondersteuningsnood kan gedurende de palliatieve fase zijn of haar wensen en wilsverklaringen wijzigen. Ook moet de inhoud van het dossier beschikbaar zijn in kritieke situaties, zoals op een wachtdienst, een spoedgevallendienst of bij een onverwachte ziekenhuisopname. Het bewijs van de positieve Palliative Care Indicator Tool (PICT) wordt daarom in het medisch dossier bewaard.
 • Overige randvoorwaarden voor het aanrekenen van het nomenclatuur zijn dat het nomenclatuurnummer:
  • eveneens de gesprekken met alle betrokken zorgverleners omvat.
  • slechts één keer aangerekend wordt in het leven van de patiënt die als palliatief wordt geïdentificeerd met behulp van de PICT
  • WEL gecumuleerd mag worden met een raadpleging of een bezoek.

Hoe ga ik als huisarts een VZP gesprek aan?

Onderzoek toont aan dat naast het belang van een correcte vergoeding voor de tijdsinvestering van VZP, het opstarten van VZP bij patiënten een groot struikelblok blijft voor huisartsen. Hoe introduceert u een dergelijk gesprek? En hoe begeleid ik de patiënt met medische beslissingen? Om u te ondersteunen in het proces vroegtijdige zorg planning, leiden we u in het nieuwe themadossier ‘vroegtijdige zorgplanning in de huisartsenpraktijk’ graag toe naar relevante richtlijnen, begrippen, praktijkinstrumenten, informatiemateriaal voor patiënten en opleidingen. 

Emy Kool
Expertisedomeinverantwoordelijke Chronische Zorg

Sofie Croenen 
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie

Zie ook de tekst van het KB hieronder: