Maatregelen tegen roken in België: op weg naar een rookvrije generatie

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft een reeks maatregelen goedgekeurd om het roken in België terug te dringen. Roken blijft in ons land immers één van de grootste oorzaken van ziektes en/of vermijdbaar overlijden.

De maatregelen zijn gericht op het minder aantrekkelijk en toegankelijk maken van tabak en rookproducten, en op het helpen van rokers om te stoppen.

De maatregelen zijn de volgende:

  1. Verboden om tabaksproducten zichtbaar uit te stallen in winkels.
  2. Verboden om tabaksproducten te verkopen in tijdelijke verkooppunten, zoals festivals. Vervroegen van het verbod om tabaksproducten te verkopen in supermarkten groter dan 400m².
  3. Verboden om te roken op en naast sportterreinen, en in een perimeter van 10 meter aan in- en uitgangen van zorg-, opvang- en onderwijsinstellingen en openbare bibliotheken.
  4. Verboden om te roken in professioneel personenvervoer (taxi's, bussen enz.). Roken op openbaar vervoer is al langer verboden.
  5. Verhoging van de accijnzen op tabaksproducten.
  6. Strengere controles op de verkoop en reclame van tabak.
  7. Ook het beleid op e-sigaretten wordt strenger. Wegwerp e-sigaretten worden verboden vanaf 2025.
  8. Verboden om nicotinezakjes te verkopen.
  9. Vergoeding van nicotinevervangende therapieën.
  10. Uitbreiding van de reglementering naar alle tabaks- en gelijksoortige producten.

Minister Vandenbroucke zei dat de maatregelen nodig zijn om een rookvrije generatie te bereiken. "Er ligt nu een hele batterij aan maatregelen klaar die ervoor moeten zorgen dat we tabak en rookproducten minder aantrekkelijk en minder toegankelijk maken. Als we zien hoeveel mensen echt willen stoppen met roken, dan is het onze verantwoordelijkheid om ze hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Enkel zo kunnen we het rookgedrag in dit land verder doen afnemen en ook stappen vooruitzetten om te komen tot een rookvrije generatie."

De maatregelen gaan in op verschillende momenten in 2024 en 2025.

Kom op tegen Kanker reageert alvast positief of deze maatregelen.

Wim Torbeyns,
Verantwoordelijke ICT en website