Kosten afremmen door samen uitgaven af te stemmen!

19 mei 2022

Kosten voor geneeskundige zorg kunnen hoog oplopen, zeker voor patiënten die chronisch ziek zijn. Begin dit jaar werd daarom de derdebetalersregeling uitgebreid. Van 16 mei tot 6 juni organiseert het Vlaams Patiëntenplatform een campagne om deze regeling in de kijker te zetten.  

Sinds 1 januari 2022 kunnen artsen, logopedisten en tandartsen de derdebetalersregeling toepassen voor alle geneeskundige zorgen. Dat betekent dat patiënten, wanneer de derdebetalersregeling wordt toegepast, alleen nog het remgeld (en eventueel supplementen) betalen. Ze hoeven de kosten dus niet langer voor te schieten om daarna een deel van het betaalde bedrag terug te krijgen via het ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt dit deel rechtstreeks aan de zorgverlener.  

Als zorgverlener beslist u zelf of u de derdebetalersregeling wenst toe te passen of niet. Echter, kan de derdebetalersregeling voor veel patiënten een groot verschil maken. Dat blijkt onder meer uit het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Zij analyseerde onlangs de prestaties van het Belgische gezondheidszorgsysteem specifiek voor mensen met chronische ziekten en stelden zich de vraag waar er nog ruimte is voor verbetering. Uit het rapport blijkt dat chronische patiënten melden dat zij meer medische zorg uitstellen om financiële redenen. Ook zijn veel chronische patiënten niet op de hoogte van de bestaande rechten en beschermingsmaatregelen waarop ze aanspraak kunnen maken. Zorgverleners kunnen deze mensen proactiever informeren over hun rechten en zo de financiële toegankelijkheid van zorg voor chronische patiënten verbeteren.  

Ook voor patiënten zonder chronische aandoening kan de derdebetalersregeling een verschil maken. Zo vertelt ook Cindy, ervaringsdeskundige in de armoede. Dankzij deze regeling kunnen patiënten hun uitgaven beter in de hand houden. Bijgevolg steunt Domus Medica de campagne van het Vlaams Patiëntenplatform en moedigen we de huisartsen aan om patiënten van deze regeling op de hoogte te brengen.  

Meer informatie?  

Surf naar de website van het Vlaams Patiëntenplatform. U vindt hier ook campagnemateriaal, zoals een informatief filmpje of een digitaal wachtkamerscherm, dat u kunt gebruiken om deze boodschap mee in de kijker te zetten.