Korting op uw Reprobel licentie

Huisartsen willen op de hoogte blijven van de recentste ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarbij is het opzoeken van informatie op het internet, het delen van interessante artikels en publicaties  en het uitwisselen van informatie met collega’s, patiënten en de overheid essentieel. 

Wat vaak vergeten wordt, is dat veel van deze werken auteursrechtelijk beschermd zijn. Denken we maar aan medische, wetenschappelijke en andere vaktechnische artikels, artikels over regelgeving en sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen, persartikels, foto’s en illustraties. Auteursrechtelijk beschermde werken kunnen online weliswaar (tegen betaling of gratis) gelezen worden, maar voor de reproductie (op papier of digitaal op smartphone, tablet, harde schijf...) en de communicatie (via mail, Zoom/Teams, intranet, Powerpointpresentaties ...) van deze werken is wettelijk een voorafgaande toelating van de rechthebbende vereist. 

Als je deze werken wil reproduceren en intern of extern delen met respect voor het auteursrecht, dan is het sterk aangeraden om de gecombineerde licentie van Reprobel af te sluiten. Deze licentie regelt niet alleen de Reprobel bijdrage die je wettelijk moet voldoen voor de fotokopies (KB’s van 5 maart 2017), maar biedt ook een omvangrijke aanvullende dekking voor prints en voor digitale reproductie en communicatie van dergelijke werken. 

Reprobel biedt de gecombineerde licentie aan met het mandaat van de Belgische auteurs en uitgevers. Via 40 bilaterale representatieovereenkomsten met buitenlandse partners omvat de Reprobel licentie ook een nagenoeg wereldwijd repertoire. 

De gecombineerde licentie van Reprobel faciliteert eveneens thuiswerk en digitalisering, en biedt de professionele gebruiker maximale rechtszekerheid en gebruiksgemak. Meer informatie hierover vind je in deze handleiding en dit juridische artikel, en op de website van Reprobel.

Domus Medica en Reprobel hebben voor referentiejaar 2021 een overeenkomst afgesloten. Domus Medica leden die voor 2021 willen intekenen op de gecombineerde licentie inclusief digitaal gebruik van Reprobel, kunnen dit doen met een korting door het invullen van een specifieke promocode bij hun portaalaangifte. Deze aangifte is erg gebruiksvriendelijk en is in minder dan tien minuten afgerond. 

Door de overeenkomst tussen Domus Medica en Reprobel zullen alle huisartsen(praktijken) lid van Domus Medica van een korting op het licentietarief kunnen genieten, ongeacht hun grootte. Voor praktijken zonder personeel en met minder dan 5 personeelsleden is een specifiek tarief voorzien. Meer informatie over de Reprobel campagne 2021 volgt in het late najaar.

Domus Medica leden die dit wensen, kunnen er ook nog steeds voor kiezen om de gecombineerde licentie van Reprobel niet af te sluiten en om enkel hun papieren reproducties van beschermd werk aan te geven op het portaal. Onvolledige of foutieve aangiftes kunnen dan wel aanleiding geven tot wettelijk voorziene controles en sancties. Door in te tekenen op de Reprobel licentie vermijd je dit en zorg je er tegelijk voor dat ook je digitale gebruikshandelingen de rechten van auteurs en uitgevers respecteren. 

De Reprobel vergoeding zorgt er bovendien voor dat auteurs en uitgevers correct vergoed worden voor het gebruik van hun werken, zodat ze kunnen blijven informeren, investeren en innoveren.