Korte berichten i.v.m. COVID 13/01/2022

Geen interval nodig tussen vaccin tegen polio-difterie-tetanus en coronavaccin

Aanvankelijk was er een wachttijd van twee weken tussen de toediening van een coronavaccin en andere vaccins om bij eventuele bijwerkingen te weten welk vaccin deze veroorzaakt heeft. Dat had met het leren kennen van mogelijke nevenwerkingen van het nieuwe vaccin en met interacties tussen de vaccinaties te maken. Ondertussen kennen we de covid-vaccins meer dan voldoende, waardoor deze wachttijd niet meer geldt. Covid-vaccins kunnen veilig toegediend worden samen met andere vaccins, zonder elkaars effect te beïnvloeden.

Zie ook: de website van Gezondheid en Wetenschap

Bestaande regels rond teleconsultatie blijven voorlopig ongewijzigd

We hebben de laatste dagen veel begrijpelijke reacties gekregen op het voorstel voor een nieuwe tijdelijke nomenclatuur i.v.m. de teleconsultaties die goedgekeurd is door de medicomut.  Ook op de medicomut zijn er hierop veel opmerkingen gemaakt en heeft AADM zich als enige onthouden bij de stemming.

Ondertussen hebben wij verder contact gehad met het RIZIV.  Het nieuwe voorstel moet nog eerst voor advies worden voorgelegd aan de gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State alvorens een publicatie in het staatsblad mogelijk is.  Het zal nog enkele maanden duren alvorens deze adviezen er zijn.  Ondertussen werkt een werkgroep o.l.v. prof Ann Van den Bruel aan een voorstel ten gronde om alles rond telegeneeskunde definitief te implementeren in de nomenclatuur.

Voorlopig zal er dus niets wijzigen aan de nomenclatuur rond de teleconsulten en blijven de bestaande regels (zoals ze vandaag van toepassing zijn) zowel in de huisartsenpraktijk als tijdens de wachtdiensten van toepassing. 
 

FFP2-masker is verplicht bij bezoek aan een zorginstelling

Alle interne en externe (bijv. externe animatoren, beoefenaars niet-medische contactberoepen) zorgen dienstverleners, vrijwilligers, enz. die in contact komen met de bewoners dragen verplicht een FFP2-mondneusmasker vanaf het betreden van de voorziening tijdens de volledige aanwezigheidsduur.

Dit geldt dus ook voor (bezoekende) huisartsen in het WZC en andere plekken waar kwetsbare patiënten samenwonen (VAPH-instellingen, herstelverblijven, centra voor korverblijf,…)

Zie ook: de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Bijzondere regeling bijverdienste als gepensioneerd arts: verlengd tot 30/06/22

Bijverdiensten van gepensioneerde artsen in het kader van de coronacrisis (vb. bijspringen in een huisartsenpraktijk, vaccinatiecentrum of testcentrum) zullen tot 1 juli 2022 geen invloed hebben op uw pensioen. Deze regeling was al van toepassing tot 30 september 2021 en werd op vraag van Domus Medica verlengd.  

Vanaf een bijverdienste van 3243,44 euro moet u zich wel terug inschrijven bij een sociaal secretariaat en sociale bijdragen betalen.  Vanaf 01.07.2022 gelden opnieuw de normale regels, tenzij deze maatregel nog verlengd wordt.

Hoe een quarantainecertificaat aanvragen, indien niet ontvangen via mail of in ebox

Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via www.myebox.be. Als je dit quarantainecertificaat niet hebt ontvangen op een van deze twee kanalen maar je hebt wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan je het hier aanvragen.