Kent u de European Disability Card?

Sinds oktober 2017 kunnen personen met een handicap die erkend zijn bij een van de vijf federale of regionale instellingen hun handicap aantonen met een Europese Gehandicaptenkaart, de European Disability Card.
 
Initiatiefnemer Pieter Paul Moens en thuiszorgkundige Debby Rombaut ijveren sinds een paar maanden, via sociale media en via de politiek dat de European Disability Card meer bekend geraakt in de Zorgsector zoals Ambulanciers, dokters, Verpleegkundige, maar ook het veiligheidspersoneel zoals Politie en Brandweer.
 
Met deze kaart kunnen personen met al dan niet zichtbare handicap ten opzichte van het Zorgpersoneel hun gedragingen verantwoorden, zoals gedragsproblemen of overprikkelingen, overdreven reacties zoals paniek. Pieter en Debby willen dat het zorgpersoneel meer begrip hebben voor deze personen, hier dient de kaart als hulpmiddel. Door het tonen van de EDC-kaart kunnen onzichtbare beperkingen zichtbaar worden en meer begrip van de zorgsector te weeg brengen.
 
Onlangs contacteerden Pieter en Debby Zorgnet Icuro, om hun vraag kracht bij te zetten. Want nu is de European Disability Card nog onbekend en onbemind, daar willen ze verandering inbrengen. Ook streven Debby en Pieter dat de kaart herkenning krijgt in alle corona vaccinatiecentra's.
 
Zij hopen dat de dokters en het zorgpersoneel deze kaart zouden aanraden en mee promoten in de toekomst.