Kempen zit op schema

Zeven Kempense gemeentes, hun huisartsen en apothekers, de eerstelijnszone en het AZ Herentals starten deze week de campagne ‘Gemeente op schema’. Daarin wijzen ze op het belang van een up-to-date medicatieschema. Ze roepen iedereen op om bij de apotheker of huisarts te vragen naar zijn/haar medicatieoverzicht. 

Wanneer een patiënt dringende medische hulp nodig heeft, is het belangrijk dat de behandelende arts weet welke medicatie de patiënt neemt. Een medicatieschema dat geactualiseerd is, is daarbij onmisbaar om snel en goed in te grijpen. “Het is belangrijk te weten welke medicatie een patiënt neemt, wanneer we die behandelen op spoedgevallen”, zegt Filiep Bataillie, hoofdarts van het AZ Herentals. “Want nieuwe medicatie toedienen zonder te weten wat hij al ingenomen heeft, kan een succesvolle verzorging in de weg staan, bijvoorbeeld omdat medicatie tegenstrijdige effecten heeft. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen een actueel medicatieschema op zak heeft of geregistreerd heeft staan in zijn profiel op www.mijngezondheid.be.” Hij wordt bijgetreden door huisarts Sara Nuyts die vaststelt dat de meeste mensen wel min of meer weten welke medicijnen ze voorgeschreven kregen en voor welke aandoeningen. Maar in stresssituaties – en dat is een spoedopname bij uitstek – is het vaak moeilijk om alles te herinneren. “Bovendien vergeten mensen vaak dat thuismedicatie niet enkel gaat over voorgeschreven medicatie. Ook vitamines en voedingssupplementen kunnen hun effect hebben op andere medicatie.” 

De aangewezen personen om een medicatieschema op te stellen, zijn de vaste huisarts en/of apotheker van een patiënt. “De huisarts kan de patiënt een medicatieschema bezorgen met daarop alle voorgeschreven medicatie, hoeveel en wanneer men die moet worden innemen”, zegt apotheker Toon Van Schoubroeck. “De vaste apotheker heeft ook het overzicht van de niet-voorgeschreven medicatie, zoals supplementen. Ook daar kan de patiënt een medicatieschema opvragen. Het is vooral belangrijk dat het schema zowel door de apotheker als huisarts is nagekeken en aangepast.” 

Huisartsen, apothekers en ziekenhuizen benadrukken al lang het belang van een goed medicatieschema. Nieuw is dat bij de campagne ‘Gemeente op schema’ zeven gemeentes uit de omgeving van Herentals mee op de kar springen. Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar, vindt de stap van de lokale overheden logisch omdat de bevolking steeds ouder wordt, makkelijker in een ziekenhuis wordt opgenomen en niet kan vertellen welke medicatie ze juist nemen. “Daarom willen we als gemeentebesturen graag onze kanalen gebruiken om meer mensen ‘op schema’ te krijgen.” De deelnemende gemeentes zijn naast Herentals ook Grobbendonk, Herenthout, Lille, Olen, Vorselaar en Westerlo. 

Filip Ceulemans