Jaarstarter 2011

31 jan 2011

Peter_nieuwjaar_2011Zondag 30 januari hield Domus Medica in Alken z'n jaarstarter. Uittredend voorzitter Dr. Peter Hoffman hield een nieuwjaarstoespraak. Hij belichtte daarbij het werk voor en achter de schermen tijdens het voorbije jaar. En hij had het natuurlijk ook over de weg die de organisatie, met een vernieuwd bestuur, dit jaar zal gaan. Hieronder vindt u de volledige tekst van de toespraak en enkele foto's.

Alken, 30 januari 2011,

Geachte aanwezigen, beste collegae en partners,

Sta mij toe jullie allen opnieuw van harte welkom te heten op onze jaarstarter.

Ik wil in het bijzonder collega Joke Bossers en haar kringcollega’s die aanwezig zijn welkom heten. Het is aan hun nominatie te danken het dat we hier vandaag in Alken kunnen samenzijn om een aantal laureaten te vieren. Welkom ook aan zij die straks de prijzen zullen overhandigen: de heer Piet Schutyser, afgevaardigd bestuurder van AstraZeneca Foundation, de heer Marc Lemiengre, voormalig laureaat van de Prijs van de Vlaamse Huisarts, de heer Filip Ceulemans, hoofdredacteur van De Huisarts en andere prominenten en vroegere laureaten die ik hier vergeet te vernoemen.
Het voorbije jaar 2010 is, hoe kan het anders, opnieuw een heel interessant jaar geweest, misschien minder voor de buitenstaanders, maar zeker voor de mensen die van dichtbij betrokken zijn bij het reilen en zeilen van deze vereniging.

Nog niet zo heel lang geleden nam ik de fakkel over als voorzitter van Ivan Devriendt. Ik heb de handschoen tijdelijk opgenomen, niet omdat het voorzitter-zijn iets is dat me als gegoten past, wel met de bedoeling als mens, als bruggenbouwer mee de nodige stappen te zetten naar een ander kader waarin deze vereniging in de toekomst “kan” functioneren, om datgene te doen voor de huisartsen en de kringen waarin ze kan en moet gaan uitblinken.

Ik verwijs nu even naar onze syndicale visie en missie die door de Algemene Vergadering in 2009 werd goedgekeurd en die het ruime syndicale kader schetst waarin we willen functioneren… Daar staat dat we “op continue wijze de verdediging willen opnemen van de belangen van het beroep van huisarts enerzijds en de kringorganisatie van huisartsen anderzijds – met aandacht voor een kwaliteitsvolle invulling van beider takenpakket”.
Er staat ook dat we “op een continue wijze de verdediging willen opnemen van de sociaaleconomische belangen van de huisartsen en huisartsenkringen”. Verder willen we wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht de huisarts en zijn kring ondersteunen. Onder andere deze tekst heeft mee de basis bepaald van het beleidsplan dat binnen de RVB is gegroeid en dat we nu de komende weken verder willen gaan uitwerken.
In essentie is het steeds onze bedoeling geweest om te evolueren naar een professioneel dienstverlenende eenheidsvereniging, waarin de afdelingen steeds minder los van elkaar komen te staan, maar steeds meer werken in functie van het geheel. Tussen de afdelingen moet er maximaal aan brugvorming gedaan worden. In tegenstelling tot wat sommigen vrezen willen we wel degelijk aandacht besteden aan het menselijk kapitaal dat we bezitten en betekenen de hervormingen die nu bezig zijn helemaal niet dat niet iedereen welkom is binnen de vereniging. Deze misvatting wil ik hier toch even rechtzetten. Iedereen die denkt dat hij op zijn manier een steentje kan bijdragen en bereid is samen te werken in het groter geheel zullen we met open armen ontvangen.

Voor zij die nu spontaan een sollicitatie voelen opwellen als vrijwilliger binnen de vereniging… U wordt daar niet rijk van, u bent gewaarschuwd! Sta mij toe ter illustratie hiervan enkele vacatures aan te halen dat ik niet zo lang geleden las in een tijdschrift van de plaatselijke natuurvereniging. De kracht van zo’n vereniging moet net zoals bij ons voornamelijk komen van zijn vrijwilligers en ook daar zijn de middelen veel te beperkt. Het is misschien best dat ik ze nog niet eerder doorspeelde naar de andere kandidaat-leden van de Raad van Bestuur... De vacatureomschrijving voor de voorzitter pik ik er uit want die leek me vanuit mijn positie heel toepasselijk. Er waren ook gelijkaardige aanbiedingen voor secretaris (ik zal me dus niet verslechten qua verdiensten), voor penningmeester en voor andere bestuursfuncties…

Ik citeer:
In aanbod: topfunctie voorzitter: - U stelt de agenda voor de vergaderingen samen en let er op dat besproken punten opgevolgd en uitgevoerd worden. U moet de vergaderingen ook voorzitten en sturen. - Samen met de secretaris en penningmeester ziet u er op toe dat de werking van de vzw in goede banen geleid wordt. - U krijgt iedere dag veel mails waarvan u beslist wat u al dan niet naar de medewerkers doorstuurt. - Verder bent u pottenlijmer, bemiddelaar, loodgieter, nachtwerker en krijgt u alle andere geneugten van het voorzitterschap.

Maar er is één troost!: Bezoldiging: gratis drankjes tijdens de vergaderingen.

We zijn echter afgeweken… Domus Medica moet meer zijn dan alleen dossiers uitwerken, moet veel meer zijn dan louter een roep voor meer centen. Domus Medica wil ondersteunen en wil vertegenwoordigen. Domus Medica wil ook wetenschappelijk onderzoek doen over huisartsengeneeskunde en over samenwerking. We willen het beroep van huisarts promoten. We willen als huisartsen kwaliteit leveren en we willen dat ook bewijzen, maar we verwachten ook dat daar vanwege de overheid een passende verloning tegenover staat. Lekker koken kost namelijk geld en veel meer dan tot nu toe vaak gedacht wordt.

We hebben van binnenuit,vanuit de Raad van Bestuur het voorbije jaar vooral veel inspanningen gedaan (grotendeels buiten de schijnwerpers en vermoedelijk en helaas ook tijdelijk ten koste van een aantal andere taken – ik wil me daarvoor verontschuldigen) om een aantal zaken duidelijker te krijgen. We hebben intussen een gerodeerde directeur die probeert zijn personeelsleden te structureren in functie van het geheel en in afstemming met de Raad van Bestuur. We hebben veel tijd en energie gestoken in het motiveren van mensen om de Raad van Bestuur te vervoegen of te ondersteunen en samen er voor te gaan, elk met zijn talenten en in functie van het geheel. U hebt daarnet vernomen dat daar een fantastische vergoeding tegenover staat die we progressief willen verbeteren. De Raad van Bestuur is duidelijk vergroot, verjongd en vervrouwelijkt. Het is zelfs vrouwen aan de top momenteel, maar met de mannen als soutiens om de woorden van Ralph te parafraseren. Wanneer we achter ons kijken en de aanbevelingen van de Maia-commissie overlopen kunnen we stellen dat er reeds een hele weg is afgelegd en dat Maia content mag zijn. Ik ben zelf afkomstig van Jabbeke/Snellegem en ik zie het, om het in beeldspraak te omschrijven, zo: we zijn langs Brussel naar het strand aan het gaan en nu zijn we voorbij halverwege op de terugweg naar de zee. Het ziet er naar uit dat het hooi onder de bestuurders beter zal verdeeld worden. We geven voortaan de kans aan onze jonge woordvoerdster Erika om de job met vallen en opstaan maar met steun te leren. We zien ook uit naar externe expertise om de Raad van Bestuur te vervoegen en willen daar werk van maken.

We hopen dat iedereen blijft beseffen dat men een paard moeilijk al lopende kan beslaan en dat veranderingen tijd vergen. We kunnen zeker nog niet zonnebaden en luieren op het strand maar ik meen dat we als leden van de voorbije Raad van Bestuur, ook al lijkt het misschien nog niet zo, terecht fier mogen zijn op wat er de voorbije twee jaren is gerealiseerd. We bestaan nog steeds, er is rust teruggekeerd op het veld en de verhoudingen zijn duidelijker geworden. Deze vereniging groeit beetje bij beetje, met vallen en opstaan, uit tot de vereniging waar alle huisartsen, dus ook de solowerkende huisartsen, een plaatsje binnen kunnen vinden. We hebben geleerd dat we realiteitszin zullen moeten betonen en het nodige geduld om verandering te bewerkstelligen, maar we zullen blijven proberen constructief aan die veranderingen mee te werken, net zoals we gedaan hebben bij de eerstelijnsconferentie en na onze afwijzing voor de syndicale verkiezingen. Die afwijzing heeft ons zeker geraakt, maar ons tevens gesterkt in het besef dat deze vereniging een stevige plaats moet krijgen naast de anderen en een grote rol heeft te spelen in het belang van de huisartsen. We begrijpen heel goed dat gevestigde structuren zich nog bedreigd voelen en er alles aan doen om de veranderingen af te remmen… Hoe zouden we zelf zijn. Maar we weten dat de verandering in het voordeel van de huisartsen onontkoombaar is en de tijd in ons voordeel. We blijven dus uitkijken naar dialoog met al wie ons in het overleg wil betrekken. Werken aan overleg staat op onze prioriteitenlijst.

Rest er mij nog, en daar wil ik mee eindigen, van jullie heel hartelijk te bedanken voor jullie aandacht en dan geef in nu kort het woord aan onze nieuwe voorzitster Maaike Van Overloop, een jonge vrouw die mij de laatste week reeds heeft weten te overtuigen van haar meerwaarde en inhoud. Ik kende je niet echt Maaike, maar ik voel nu reeds dat jij het als voorzitster heel goed zult doen en dat het roer bij jou in goede handen is. En waar je hulp nodig hebt staat er een ploeg achter je die je wilt helpen. Daarvan ben ik overtuigd. Aan u het woord…

Peter Hoffman
Secretaris Domus Medica

{flickr set=72157626677717035}