IT-ondersteuning van Lokale Multidisciplinaire Netwerken door Domus Medica

23 jun 2010
Domus Medica promoot de ontwikkeling van een ‘Medisch Kadaster van de Eerste Lijn’ ter ondersteuning van de Lokale Multidisciplinaire Netwerken. Dit kadaster moet alle zorgverstrekkers van de eerste lijn en de specialisten die betrokken zijn bij de zorgtrajecten bevatten. Domus Medica biedt nu reeds haar webtool Mediwacht aan als tussenoplossing.

Domus Medica zal op korte termijn initiatief nemen om alle partners in een ‘Medisch Kadaster van de Eerste Lijn’ rond de tafel te krijgen: de beroepsorganisaties van de zorgverstrekkers van de eerste lijn, de SEL’s, de Vlaamse overheid, en eHealth.

Het kadaster zal van alle betrokkenen de naam, discipline en contactgegevens vermelden. Iedereen die erin opgenomen wordt, heeft de mogelijkheid zijn eigen praktijkorganisatie en werkterrein kenbaar te maken.

Door op die manier een authentiek bron voor deze gegevens te vormen, zal dit ‘Medisch Kadaster’ de professionele werking van alle betrokkenen en hun organisaties ondersteunen. Elke zorgverstrekker zal beschikken over up to date gegevens van andere zorgverstrekkers en kan zijn eigen gegevens op één plaats beheren (controleren, valideren, bijwerken).

Door het gebruik van eID als toegangscontrole tot een beschermde website en door registratie van toegang en aanpassingen, zal deze databank de opgeslagen gegevens maximaal beschermen. Om een koppeling te maken naar interne en externe toepassingen zal mogelijk met webservices gewerkt worden.

Mediwacht als interim-oplossing

In afwachting van de komst van dit kadaster heeft Domus Medica de webtool Mediwacht aangepast in functie van het gebruik door de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN’s). In Mediwacht was reeds een thuiszorgtool aanwezig in het kader van de dienstverlening aan SIT’s en LOGO’s. Dit past Domus Medica nu verder aan voor gebruik door LMN’s en SEL’s.

Functionaliteit die op korte termijn beschikbaar is in Mediwacht:

 • Eigen URL en openingspagina
 • Kadaster van LMN’s met contactgegevens
 • Kadaster zorgverstrekkers + zoekfunctie
 • Toegang en mogelijkheid tot supervisie voor SEL, GDT, LOGO
 • Toegang en invoermodule voor zorgpromotor
 • Communicatiemodule voor zorgpromotor
 • Toegang en invoermodule voor zorgverstrekker
 • Publicatie van praktijkorganisatie, werkterrein, link naar eigen website en link naar afsprakensysteem van zorgverstrekker
 • Gemeenschappelijk LMN-documentbeheer aangestuurd door de afdeling kwaliteitsbevordering
 • LMN-eigen dokumentenbeheer aangestuurd door de zorgpromotor en stuurgroep
 • Naadloze aansluiting met administratie van de huisartsenkringen, evenals vertrouwde layout
 • Naadloze inpassing van LMN-navorming en intervisie in de navormingsagenda van LOK’s en Huisartsenkringen
 • Netwerkevaluatie via periodieke rapporten
 • Mogelijkheid tot supervisie voor Domus Medica

Voordelen van Mediwacht als tussenoplossing

Mediwacht is quasi onmiddellijk beschikbaar. LMN’s die kiezen voor een snelle implementatie kunnen dus op korte termijn genieten een aantal voordelen van het toekomstige ‘Medisch Kadaster van de Eerste Lijn’.

Domus Medica, die de database van Mediwacht in eigen beheer heeft, kan instaan voor de integratie van de gegevens wanneer het gecoördineerd initiatief van de hele eerste lijn vruchten afwerpt.

LMN’s die geïnteresseerd zijn in een implementatie van Mediwacht kunnen contact opnemen met het Domus Medica team (info@domusmedica.be).


Dr. Alain Van Hevele