Infosheet: Baarmoederhalskankerscreening

Voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar is het aangewezen om zich driejaarlijks te laten screenen voor baarmoederhalskanker d.m.v. een baarmoederhalsuitstrijkje. Frequenter screenen is niet zinvol voor de vrouwen binnen de doelgroep zonder verhoogd risico.

In juni 2013 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Er werd een efficiënt uitnodigingsmodel uitgewerkt, waarbij alleen vrouwen uitgenodigd worden die op eigen initiatief geen uitstrijkje laten nemen.

In onderstaande infofiche van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek vindt u praktische cijfergegevens en tips om (kwetsbare) patiënten beter te informeren.