Informeer uw patiënte over de kostprijs van een uitstrijkje

Voor het afnemen van een uitstrijkje heeft elke vrouw recht op volledige informatie, dus ook over de financiële consequenties. HPV-bepalingen worden door het Riziv enkel terugbetaald als er in het uitstrijkje atypische cellen (ACS-US, ASC-H, AGC-ecc, NOS of AGC-ecc, favor neoplastic) aanwezig zijn. Bij normale cytologie rekent het labo de kostprijs volledig door aan de vrouw.

Indien u als arts systematisch bij uitstrijkjes HPV-typering aanvraagt, dan moet u de vrouwen dus zeker informeren over de (mogelijke) kostprijs. Meestal gaat het om bedragen tussen 10 en 50 euro. Informeer bij uw labo naar het bedrag dat zij aanrekenen.

Vrouwen die rekeningen krijgen voor onderzoeken waarvoor ze niet gekozen hebben, verliezen hun vertrouwen in hun arts. Bovendien laten vrouwen in (kans)armoede zich mogelijk dan niet meer driejaarlijks screenen. Niet deelnemen aan het screeningsonderzoek is een risicofactor voor de ontwikkeling van cervixkanker.

Bespreek voor de afname van het uitstrijkje ook de mogelijke nadelen van HPV-typering.

HPV-bepalingen zijn niet efficiënt bij vrouwen jonger dan 30 jaar. Hoogrisico-HPV-infecties zijn het frequentst in deze leeftijdsgroep, maar worden heel snel geëlimineerd en cytologische afwijkingen regresseren bijna altijd snel zodat screening op cytologische afwijkingen het meest effectief is voor deze leeftijdsgroep. De HPV-infectie en eventuele cytologische afwijking verdwijnen zonder behandeling in 70% na één jaar en in 90% binnen de twee jaar.

Vrouwen die te horen krijgen dat zij besmet zijn met een hoogrisico-HPV-stam, ervaren gevoelens van schuld en isolatie en hebben angst voor afwijzing.

Vrouwen overschatten de kans dat een besmetting met HPV tot kanker zou leiden. Slechts 2% van de hrHPV zonder interventies leidt effectief tot baarmoederhalskanker.

Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij maarten.guldentops@domusmedica.be.