Huisartsen ondersteunen COVID-vaccinatiestrategie

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft vandaag beslist om op 5 januari 2021 van start te gaan met de vaccinatie tegen COVID. Deze vaccinatie zal in verschillende fasen verlopen. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden met deze aanpak en staat klaar om dit mee in goede banen te leiden. Domus Medica wijst er wel op dat de volledige vaccinatie waarschijnlijk een heel jaar zal duren.

Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden met de logische stappen in de vaccinatie tegen COVID. De opdeling in verschillende prioritaire doelgroepen is goed onderbouwd en had Domus Medica ook als essentieel aan de overheid aangegeven.

In de eerste fase komen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt, en het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en eerste lijn (fase 1a). Daarna kunnen alle 65-plussers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar en mensen met essentiële functies ingeënt worden (fase 1b). In de laatste fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komen eerst andere risicopatiënten aan de beurt en dan de rest van de volwassen bevolking (fase 2). Het slagen van deze verschillende fasen zal grotendeels afhangen van het beschikbaar zijn van de vaccins.

Huisartsen staan klaar om deze vaccinatiestrategie mee te ondersteunen door: 

  • informatieverstrekking aan de burgers;
  • selectie van de risicogroep 45-65 jaar met comorbiditeit vanuit het medisch softwarepakket (fase 1b);
  • medische coördinatie in de bestaande test- en triagecentra en nieuwe vaccinatiecentra;
  • medische permanentie in de vaccinatiecentra, en waar nodig mee vaccineren.

Domus Medica vraagt hierbij extra aandacht voor de minder mobiele en kwetsbare personen en stelt voor om hiervoor aparte vaccinatiestrategieën op te zetten.

Voor de verdere operationalisering van de vaccinatiestrategie wil Domus Medica ook zoveel mogelijk betrokken worden zodat het voor iedere zorgverlener haalbaar blijft en zoveel mogelijk personen gevaccineerd kunnen worden. Enkel door deze gezamenlijke inspanning kunnen we verdere stappen nemen in het verslaan van de COVID-pandemie.