Huisartsen dringen aan op wijziging teststrategie

De eerstelijnszorg is aan het verzuipen. De reguliere zorg staat onder druk, omdat we vandaag enkel nog bezig zijn met crisisbeheer en bijkomende administratieve taken door COVID-19. Er is dringend nood aan een aangepaste teststrategie en een beperking van het aantal contacten om de druk op de huisartsgeneeskunde te doen dalen en de pandemie weer onder controle te krijgen. Maar de beleidsmakers blijven horende doof.  

Om onze argumenten kracht bij te zetten, lanceerden we vorige week een anonieme bevraging via de wekelijkse nieuwsbrief. Met deze enquête wilden we graag meten hoe u momenteel de werkdruk ervaart in de praktijk en peilden we naar uw mening ten aanzien van de huidige teststrategie. Maar liefst 1169 huisartsen uit Vlaanderen en Brussel uit verschillende leeftijdscategorieën namen deel aan deze bevraging, waarvoor dank!

Ongeziene (administratieve) belasting voor huisartsgeneeskunde 

De resultaten van de bevraging zijn op zijn zachtst uitgedrukt verontrustend. Gezien de impact van COVID-19 op de huisartsenpraktijk zegt 55% van de respondenten dat ze de druk op hun praktijk maximaal nog enkele weken aankunnen. 1 op 10 is zelfs van plan om te stoppen. Slechts 8% ervaart geen problemen met de werkdruk. Een significante stijging in vergelijking met de bevraging die Domus Medica deed in mei 2021. Toen kon 51% van de huisartsen de druk op hun praktijk nog aan en was maar 1% van plan om te stoppen. Daarbij merken de respondenten in de dagelijkse tijdsbesteding een onmiskenbare stijging van administratieve taken door COVID-19. 87% geeft aan dat de administratieve taken tegenover september meer dan verdubbeld zijn. 

Ook voor het huidige testbeleid zijn de respondenten streng. 87% geeft aan dat het huidige testbeleid aangepast moet worden. En 68% vindt dat de maatregelen die het Overlegcomité vorige week heeft genomen niet verregaand genoeg zijn. 

Aangepaste teststrategie

Deze hallucinante cijfers bevestigen nog maar eens dat het eigenlijk al 5 na 12 is. In overleg met diverse stakeholders werkte Domus Medica daarom nogmaals een aangepaste teststrategie uit met als doel om de huisartsen onmiddellijk te ontlasten van de COVID-administratie. Domus Medica deelde dit voorstel eerder deze week met minister Vandenbroucke, minister Beke, Pedro Facon en andere beleidsmakers en had in de voorbije dagen veel verschillende contacten met de beleidsmakers om de urgentie en de noodzaak van een gewijzigde teststrategie duidelijk te maken. Maar finaal werd er gisteren op het IMC geen beslissing genomen. Het is duidelijk dat de overheid de patiënt en de zorg vandaag in de steek laat. 

Toch weigeren we om bij de pakken te blijven zitten. We hebben de voorbije weken de politiek gevraagd, gesmeekt, geëist om actie te ondernemen, maar de maat is vol. De zorg staat op instorten en daar is de patiënt vandaag de dupe van. We willen doen waar we voor opgeleid zijn, wat onze passie is: de zorg voor patiënten opnemen, zowel de covid- als de niet-covid-zorg. We willen de triagepoort naar de tweede lijn zijn om onze collega’s in de ziekenhuizen maximaal te kunnen ondersteunen. Kortom, we willen terug huisarts zijn!

De situatie verandert ook van dag tot dag en met een nieuw record van 25.000 besmettingen op één dag is er maar één conclusie mogelijk: testen en tracen lukt nu niet meer. Enkel door de pauzeknop in de maatschappij in te duwen, kunnen we deze vierde golf snel keren, maar daarvoor moet de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen. Intussen zullen wij ons deel in de zorg blijven uitvoeren door de zorg voor elke zieke burger op te nemen. We concentreren ons op individiduele patiëntenzorg, waarbij we verschillende opties afwegen om tot de beste zorg te komen. We gebruiken daarbij alle mogelijkheden, zoals: symptomatische patiënten doen een zelftest, een sneltest bij de apotheek of vullen de Self Assessment Testing in om een PCR-test te laten afnemen in een testcentrum.  Bij een positieve zelftest wordt de patiënt door de huisarts direct aangemeld via het eform voor directe contacttracing, er gebeurt geen conformatietest met PCR. Patiënten die ongerust zijn of ernstig ziek zijn worden door de huisarts gezien.

Het is nu aan de politiek om te tonen dat ze ook echt luisteren naar de huisartsen en eindelijk eens krachtdadig en doortastend optreden.

Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica