Huisarts sleutelfiguur voor welbevinden van landbouw(st)ers

In vergelijking met andere beroepen ervaren landbouw(st)ers en hun gezin steeds meer mentale druk. De redenen daarvoor zijn legio: landbouw(st)ers krijgen een sterk wisselende prijs voor hun producten en hebben te maken met heel wat onzekerheden en risico’s (tegenvallende weersomstandigheden, ziekten). Daarboven komt nog de complexe regelgeving en het gevoel bij veel landbouwers dat het werk nooit stopt en dat ze er alleen voor staan ...

Bovendien bleek uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) dat minder dan de helft van de landbouw(st)ers geneigd is hulp om te zoeken bij problemen. Landbouw(st)ers zijn eerder geneigd hulp te zoeken voor problemen op het bedrijf (41%) dan voor persoonlijke problemen (24%). Slechts 1 op 3 landbouw(st)ers vindt makkelijk de juiste hulp. Genoeg reden voor het Departement Landbouw en Visserij en ILVO om te schouders te zetten onder een actieplan rond welbevinden.

Op 24 mei werd het actieplan voorgesteld. Met dit actieplan bundelen heel wat actoren uit de landbouw- en welzijnssector hun krachten om in hun werking aandacht te hebben voor het welbevinden van de landbouw(st)ers en om specifieke acties te ondernemen om hun welbevinden te verbeteren.

U kunt het actieplan raadplegen op de website van het Departement Landbouw en Visserij op www.vlaanderen.be/landbouw/welbevinden

In de voorbereiding van het actieplan werd ook aan landbouwers de vraag gesteld wie voor hen een sleutelfiguur zou kunnen zijn in hun welbevinden. Hierbij hebben de landbouwers zelf aangegeven dat zij de huisarts hierbij heel belangrijk vinden. De huisarts wordt door hen ervaren als heel bereikbaar, discreet en belangrijk om signalen te detecteren, om mee te zoeken naar ondersteuning en eventueel door te verwijzen.

Domus Medica heeft in het actieplan het engagement genomen om speciale aandacht te hebben voor de landbouw(st)er wanneer hij/zij op doktersbezoek komt.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft in overleg met de organisaties van erfbetreders een flyer uitgewerkt met als titel ‘Samen zorgen wij voor de boer – Tips voor erfbetreders’. In die flyer worden een aantal tips meegegeven die nuttig kunnen voor erfbetreders. In deze flyer wordt ook de huisarts als doorverwijzing meegegeven wanneer het minder goed gaat met de landbouwer.

Boeren op een Kruispunt

Er bestaat een organisatie die specifieke ondersteuning biedt voor landbouwers, Boeren op een Kruispunt. Deze organisatie wil alle Vlaamse land- en tuinbouwers begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Hun medewerkers gaan voor een integrale begeleiding van de adviesvragers, zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen.

Boeren op een Kruispunt is gekend door de meeste landbouwers. Toch is er bij vele landbouwers een drempel om ze te contacteren. Dit terwijl landbouwers bij Boeren op een Kruispunt laagdrempelig, gratis en discreet terecht kunnen met al hun vragen en bekommernissen rond welbevinden. Landbouwers die hier baat bij zouden kunnen hebben, hebben mogelijk enige aanmoediging, ondersteuning of herkadering nodig om toch contact op te nemen.

Boeren op een Kruispunt kan beroep doen op een vast team van psychologen die tijd in hun agenda vrijhouden zodat ze snel kunnen ingeschakeld worden om een landbouwer de nodige psychologische ondersteuning te geven.

Boeren op een Kruispunt is 7/7 bereikbaar is, laagdrempelig, gratis en discreet. www.boerenopeenkruispunt.be.