Hou het Wuhan-virus buiten de praktijk

Oorsprong

Het Wuhan-virus (2019-nCoV, novel coronavirus) is een stam uit de onderfamilie orthocoronavirinae die voor midden december 2019 nog niet bij de mens was vastgesteld. Net als de virussen die MERS en SARS veroorzaken, behoort het 2019-nCoV tot een groep van zeven coronavirussen die mensen kunnen infecteren. Het Wuhan-virus circuleert bij dieren, sprong op een gegeven moment (mogelijk via handel of consumptie van dierlijk voedsel) over op de mens en wordt sindsdien via direct contact of via droplets uit de bovenste luchtwegen tussen mensen doorgegeven.

Symptomen

Wie besmet is, krijgt de gebruikelijke symptomen van een bovensteluchtweginfectie maar geneest meestal spontaan na een aantal dagen. Net als bij de klassieke luchtweginfecties ontwikkelt een enkeling ook een pneumonie. Bij mensen met een verzwakte weerstand of een chronische aandoenig kan het ziektebeeld ernstiger zijn, met bvb. acute respiratoire insufficiëntie of nierfalen. 

Voorzorgsmaatregelen in de huisartsenpraktijk

Er zijn efficiënte maatregelen om besmetting te voorkomen die ook in de eerstelijn kunnen toegepast worden: 

In de wachtkamer kunnen we de aandacht voor het Wuhan-virus aangrijpen om de verspreiding van ook andere virussen te beperken door mondkapjes, papieren zakdoekjes, alcoholgel en een gesloten vuilnisbak klaar te zetten. Hang een bericht (zie bijlage) op waarin je de patiënten – en met name iedereen die hoest of niest, of koorts heeft – vraagt om een kapje over mond en neus aan te brengen en bij hoesten of niezen een papieren zakdoekje voor het kapje te houden, het doekje in de vuilnisbak te gooien en de handen te ontsmetten met alcoholgel. Tracht het aantal mensen dat de wachtkamer gebruikt te beperken en plaats de stoelen zover mogelijk uit mekaar. Poets en ontsmet de wachtkamer dagelijks en let daarbij op speelgoed, armleuningen en alle klinken, zeker van deur naar de praktijkruimte.

Wat de instrumenten betreft: ontsmet het membraan van je stethoscoop na auscultatie van een patiënt met tekens van een bovensteluchtweginfectie. Ook ander diagnostisch materiaal, zoals zuurstofsaturatie- of thermometer, moet worden ontsmet. Een klassieke koortsthermometer wordt voor gebruik ontsmet, in een plastic houdertje gedaan en aan de patiënt overhandigd voor axillaire of orale temperatuurmeting. Een oorthermometer gebruik je met plastic wegwerpkapjes. Bij bij een voorhoofdthermometer ontsmet je het contactpunt met de huid.

Persoonlijke bescherming is mogelijk door bij elke patiënt met symptomen van een luchtweginfectie een nieuw mondkapje en een veiligheidsbril te dragen. Wegwerphandschoenen en een wegwerpschort voor elke nieuwe patiënt bieden extra bescherming. Zoals altijd moet je voor en na het onderzoek van een patiënt je handen ontsmetten met alcoholgel.

Wij stellen voor deze maatregelen aan te houden tot na het griepseizoen van 2020.  

Dirk Avonts

Overgenomen van Sciensano:

Maatregelen

Reizigers die terugkeren uit Wuhan en respiratoire symptomen ontwikkelen tijdens de reis of in de 14 dagen volgende op de terugkeer, dienen hun arts te raadplegen en de reis te vermelden. 

De volgende maatregelen moeten toegepast worden bij elke patiënt die aan de definitie van een mogelijk geval van 2019-nCoV (zie onder) voldoet:  

1.  Isoleer de patiënt en geef de patiënt een chirurgisch masker
 
2.  Neem maatregelen om het behandelende en verzorgende personeel te beschermen via de gebruikelijke standaard, “droplet” en “contact” procedures.
 
3.  Neem zo spoedig mogelijk contact op met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie of regio, van wie u de telefoonnummers hieronder kan vinden. Deze zal samen met u het geval evalueren en over de te nemen maatregelen beslissen. 

Vlaanderen

Binnen de kantooruren: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie 

  • ​​Antwerpen: 03 224 62 06 
  • Limburg: 011 74 22 42 
  • Oost Vlaanderen: 09 276 13 70
  • Vlaams-Brabant: 016 66 63 53 
  • West-Vlaanderen: 050 24 79 15 

Buiten de kantooruren: 02 512 93 89  
 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 0478 77 77 08 
 
Wallonië en Ostbelgien (AVIQ): 071 20 51 05

Bericht voor de patiënten

Beste mensen,

Om verspreiding van virussen tegen te gaan, vragen we u een mondkapje te dragen terwijl u wacht, zeker als u koorts hebt. 

Ook papieren zakdoekjes en ontsmettingsgel staan voor u klaar. 

Als u moet hoesten of niezen: 

  • hou uw mondkapje op
  • hou er een papieren zakdoekje voor 
  • gooi het gebruikte doekje in de vuilnisbak
  • reinig uw handen met ontsmettingsgel

Als uw mondkapje vuil is geworden, neem dan een nieuw kapje en gooi het gebruikte in de vuilnisbak.

Hartelijk dank voor de medewerking!