Hoe zijn medewerkers van vaccinatiecentra verzekerd?

29 apr 2021

Domus Medica kaartte bij het Agentschap Zorg & Gezondheid meermaals aan dat er nood was aan verduidelijkingen met betrekking tot de verzekering van Ethias voor vaccinatiecentra. Er rezen immers veel vragen over wie verzekerd was, voor welke handelingen, voor welk bedrag en of en in hoeverre men terug kon vallen op zijn eigen verzekering beroepsaansprakelijkheid.  

Het Agentschap Zorg & Gezondheid publiceerde op 23 april een toelichting bij de verzekeringspolis van Ethias voor de vaccinatiecentra. De toelichting bij de verzekeringspolis vindt u hier.  

Verder stelde het Agentschap op vraag van Domus Medica een toelichting voor de verzekeringsdekking per specifieke taak op. Bijvoorbeeld: de toezichthoudend medisch verantwoordelijke is in zijn taak als medisch eindverantwoordelijke verzekerd via de medische beroepsaansprakelijkheid in zijn rol als arts en via de BA uitbating in zijn rol als toezichthouder. Voor elke functie wordt aangegeven onder welke verzekering de taken vallen.  
Het document met de verzekeringsdekking per specifieke taak kan u hier raadplegen.   
 
We denken dat dit duidelijkheid schept voor alle artsen actief in de vaccinatiecentra.
Heeft u toch nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Gert Merckx,
Expertisedomeinverantwoordelijke Kringen
Domus Medica