Hoe patiënten met risicoaandoeningen veilig vaccineren tegen griep?

Draaiboek

Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus is heel de praktijkvoering aangepast. Huisartsen hebben het veel drukker met testen, werken op triageposten en het beantwoorden van telefonische vragen van patiënten.

Ook het vaccineren tegen griep zal dit jaar anders verlopen dan vorige jaren. De fasering in het beschikbaar komen van vaccins zal anders zijn en het vaccin zal op een andere manier bij de huisarts komen.

In dit draaiboek focussen we op patiënten met risicoaandoeningen, omdat bij deze groep vaccinatie tegen influenza het sterkst aanbevolen wordt. Het draaiboek helpt huisartsenpraktijken om zo goed mogelijk te anticiperen op deze uitzonderlijke omstandigheden, en kan op een aantal aspecten ook uitnodigen tot discussie.

Dr. Frans Govaerts

Voorbeeldtekst uitnodigingsbrief

Beste, 
 
Langs deze weg nodigen wij u uit voor de griepvaccinatie van 2020. Door de COVID-19 pandemie verloopt de griepvaccinatie dit jaar in twee fases.  
Omdat u tot de doelgroep  voor de eerste fase behoort, krijgt u nu al deze brief. 
 
We raden u aan om het vaccin te reserveren bij de apotheek en pas af te halen vlak voor u naar het vaccinatieconsult vertrekt. 
U kunt bij de apotheek het vaccin reserveren zonder voorschrift.
Om het vaccin af te halen bij de apotheek, zult u wel uw elektronische identiteitskaart moeten tonen.
 
Voordat u het vaccin kan laten zetten, moet u ook vooraf een consult inplannen. U kunt een afspraak maken via volgend nummer … of website …
 
Herinnering: 

U kunt best een consult annuleren als u één of meerdere van de volgende symptomen heeft:   

  • Koorts 
  • Hoesten en ademhalingsmoeilijkheden 
  • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn  
  • Vermoeidheid  
  • Geur- en smaakverlies  
  • Verkoudheid 
  • Diarree 

Prijs van vaccin en vaccinatie voor patiënten

De prijs van het vaccin bedraagt voor patiënten uit de risicogroep 4,08 euro en 2,45 euro voor mensen die een verhoogde terugbetaling genieten. Patiënten die niet tot de risicogroep behoren betalen 16,46 euro.

Huisartsen kunnen voor het toedienen van het vaccin opteren voor de derdebetalersregeling zodat de patiënt enkel het remgeld dient te betalen. Het nomenclatuurnummer voor de griepvaccinatie is 101076.