Hoe een nieuwe European Disability Card aanvragen?

De EDC-kaarten (European Disability Card) die de Directie-generaal Personen met een handicap aflevert zijn 5 jaar geldig. Dit jaar vervallen de eerste kaarten.

Als je een nieuwe kaart wenst te bestellen dan moet je weten dat De Directie-generaal Personen met een handicap pas een nieuwe kaart kan aanmaken als je huidige kaart effectief vervallen is.

Als je te vroeg een nieuwe kaart bestelt, kunnen de Directie-generaal Personen met een handicap je alleen een duplicaat sturen met de einddatum van je huidige kaart. Je bestelt de nieuwe kaart dus best vanaf de eerste dag die volgt op de vervaldatum.

Vraag een nieuwe kaart aan

  • online via MyHandicap;
  • via een brief naar
    Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
    Directie-generaal Personen met een handicap
    Kruidtuinlaan 50 bus 150
    1000 Brussel

De Directie-generaal Personen met een handicap bekijkt samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de materie van de EDC-kaarten coördineert, de mogelijkheid om voor de toekomst proactief de nieuwe EDC-kaarten af te leveren. Indien dit gerealiseerd kan worden, dan leest u dit in een volgende editie van HandiNews.

Meer informatie?

Bezoek de European Disability Card website.