Is het ethisch en deontologisch om gegevens risicopatiënten te verwerken voor COVID-19-vaccinatie?

Naar aanleiding van vragen over het ter beschikking stellen van informatie van zogenaamde ‘risicopatiënten’ aan de gegevensbank met vaccinatiecodes sprak de Nationale Raad van de Orde der artsen zich in een advies van 20 maart 2021 uit over de deontologische en ethische aspecten van de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.   
 
Op juridisch vlak zijn artsen gehouden tot het beroepsgeheim, tenzij de wet hen toelaat of verplicht het te doorbreken. In dit geval bepaalt het samenwerkingsakkoord (betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19) dat het toegelaten is de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de patiënt, waarvan men oordeelt dat hij in aanmerking komt voor prioritaire vaccinatie, doorgegeven kan worden aan het gemeenschappelijk informatiesysteem. Enkel de persoonsgegevens van de patiënt worden vermeld, niet de diagnose. De nationale raad is van oordeel dat er geen schending van het beroepsgeheim optreedt indien een arts die een zorgrelatie heeft met de patiënt, op basis van de informatie waarover hij beschikt over de gezondheidstoestand van een persoon, van oordeel is dat die persoon in aanmerking komt voor prioritaire vaccinatie en dit feit aanmerkt in de gegevensbank met de vaccinatiecodes, zonder dat enige onderliggende reden wordt meegegeven.
 
Wat betreft ethiek en deontologie maakt de Orde der artsen de afweging dat het delen van persoonsgegevens in deze context meer weldoet dan schaadt. De prioriteringsregels voor de vaccinatie zijn opgesteld op basis van vier criteria: leeftijd, gezondheidstoestand, beroep en/of plaats van de tewerkstelling. De prioriteringsregels hebben tot doel om personen met een hoger risico vlugger aan bod te laten komen voor de vaccinatie. Hierdoor wordt ziekte en eventuele mortaliteit ingeperkt. Daarnaast is deze prioritering van chronisch zieke patiënten een daad van solidariteit en een hart onder de riem voor mensen die omwille van hun gezondheid problemen ondervinden.
 
Het samenwerkingsakkoord kunt u integraal terugvinden op pagina 59 van het wetsontwerp.

Emy Kool
Anne-Sophie Penasse