Herstelcertificaat na positieve snelle antigeentest

Binnenkort kan een positieve snelle antigeentest ook leiden tot een herstelcertificaat. Dat besliste de Europese Commissie op 22 februari ll. Met een ‘gedelegeerde handeling’ passen ze daarmee de verordening Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 aan, die het kader vormt voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten.

EU lidstaten zullen dus herstelcertificaten kunnen uitreiken aan patiënten die een positieve snelle antigeentest aflegden, als die test goedgekeurd is door het Health Security Committee en uitgevoerd door gezondheidsprofessionals en opgeleid personeel. Deze herstelcertificaten mogen uitgereikt worden voor tests die uitgevoerd zijn op of na 21 oktober 2021. Een herstelcertificaat kan uitgereikt worden vanaf de 12e dag na een positieve snelle antigeentest. Er wordt nu nog onderzocht hoe dit kan geïmplementeerd worden.