HealthNest 2021 lanceert initiatieven om gezondheidswijsheid te verbeteren

Op 13 oktober 2021 lanceerde HealthNest, een platform voor uitwisseling en overleg over het thema gezondheidsgeletterdheid, zijn focusgroepen voor 2021. Vandaag hebben we de eerste resultaten van deze denkoefening. Dit initiatief, dat door het farmaceutische bedrijf MSD wordt ondersteund, omvat in totaal zeven bijeenkomsten tussen oktober 2021 en januari 2022. Deskundigen uit alle sectoren van de gezondheidszorg zijn hierbij betrokken: artsen, apothekers, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen. Aan het eind van de oefening zullen de verschillende actoren en acties waaraan prioriteit moet worden gegeven in kaart worden gebracht.  Zo wil HealthNest projecten die de gezondheidsgeletterdheid in België op lange termijn kunnen verbeteren optimaal ondersteunen.

Te veel mensen hebben vandaag de dag nog niet de motivatie of vaardigheden om gezondheidsinformatie te zoeken, begrijpen, evalueren of toe te passen. In een tijdperk van ongeverifieerde of sensationele informatie is het belangrijk dat mensen in staat zijn de informatie die zij ontvangen kritisch te beoordelen. Niet alleen voor hun eigen veiligheid maar ook voor het welzijn van de gehele samenleving. Deze kwestie roept veel vragen op die HealthNest graag wil beantwoorden.

An Cloet, External Affairs Director MSD en hoofd van HealthNest: "MSD zet zich al vele jaren in om de kloof op vlak van gezondheidsvaardigheden te dichten. Voor deze editie van HealthNest hebben we ervoor gekozen een onderzoeks- en raadplegingscomponent te ontwikkelen met professionals uit de gezondheidszorg om nog gerichter de projecten te selecteren die onze steun zullen ontvangen. Wij zijn van mening dat deze bundeling van knowhow reeds een belangrijke stap is naar een beter begrip van het probleem. Zo kunnen concrete en duurzame oplossingen worden gevonden.”

De eerste resultaten van de HealthNest-denktank wijzen op de uitdagingen waarmee initiatieven ter bevordering van de gezondheidsvaardigheden worden geconfronteerd. Deze kunnen niet beperkt blijven tot het bevorderen van de mondigheid, geletterdheid en keuzemogelijkheden van de patiënten. Zij moeten ook de gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf om te vormen, onder meer door meer openheid te betrachten en zich meer bewust te zijn van de moeilijkheden waarmee patiënten worden geconfronteerd. Levenslang leren vormt de basis van gezondheidseducatie en moet systemisch worden zodat zorgverleners hun top-down benadering inruilen voor een op samenwerking gebaseerde benadering.

Bovendien is er een reële behoefte aan eenvoud en coherentie in gezondheidsacties en -boodschappen. België moet werken aan de uitvoering van intersectioneel beleid dat alle bevoegdheidsniveaus en disciplines bestrijkt. Artificial intelligence lijkt een essentiële bondgenoot in dit proces te zullen zijn. 

Alfred Attipoe, Managing Director Communicare en ontvanger van HealthNest's coaching in 2019 stelt: "De coaching die we in 2019 kregen van HealthNest om onze applicatie voor patiëntmonitoring te ontwikkelen was van onschatbare waarde. Dankzij de expertise op zowel administratief als technisch niveau konden we sneller vooruitgang boeken en kregen we een beter inzicht in de problemen en belanghebbenden die bij onze werkzaamheden betrokken zijn."

Dit jaar wordt het denkwerk van HealthNest geleid door een raad van bestuur, voorgezeten door professor Stephan Van den Broucke (UCLouvain). "De problematiek rond gezondheidsgeletterdheid heeft niet alleen te maken met een groot aantal competenties, met name op taalkundig, educatief, cultureel en communicatief gebied, maar ook met een verscheidenheid aan actoren, zowel binnen de gezondheidszorg - de patiënt, zijn of haar omgeving, de medische diensten, de ziekenhuizen, de apothekers, of zelfs de ziektekostenverzekeraars - als buiten de sector: de politiek, het onderwijs, de media. Ik ben blij dat ik kan deelnemen aan HealthNest om de zichtbaarheid van deze kwestie, die in België nog steeds niet goed wordt gecoördineerd, te vergroten en mijn steun te kunnen bieden aan concrete oplossingen op het terrein,” aldus professor Van den Broucke. Samen met hem werkt de werkgroep aan de meest doeltreffende manier om de gezondheidswijsheid in België te verbeteren.

Over HealthNest:

Sinds 2019 zet HealthNest zich in om het probleem van de gezondheidsgeletterdheid aan te pakken. Hierbij worden gezondheid en communicatie op één lijn gebracht, door gezondheidswerkers, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden te betrekken. Samen identificeren, evalueren en ondersteunen zij initiatieven die een concreet effect hebben op het terrein. HealthNest is een initiatief van de groep MSD Belgium.

De projecten die tot dusverre steun hebben ontvangen van HealthNest zijn:

  • “Communicare," een mobiele toepassing die patiënten en hun gezondheidsteam met elkaar verbindt tijdens hun hele zorgtraject (prijs 2019, Universiteit van Luik)
  • “Stemmen van Hoop/ Les Voix de l'Espoir," een systeem van gekwalificeerde tussenpersonen en vertalers om kansarmen toegang te geven tot de gezondheidszorg (prijs 2019, Payoke)
  • “Meer gezondheid voor elk kind," toegang voor ouders en grootouders tot initiatieven op het gebied van gezondheidsvoorlichting en opvoedingsondersteuning (prijs 2019, Logo Gezond+)
  • “Virology Comics," stripboeken over virussen en vaccinatie vertaald in verschillende talen, gericht op gezinnen, scholen, ziekenhuizen en vluchtelingenkampen (2020-prijs, "Cimaza")
  • “E-learning voor apothekers over laaggeletterdheid op gezondheidsgebied," opleiding voor apothekers over hoe laaggeletterdheid op gezondheidsgebied te herkennen en aan te pakken (2020-prijs, Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde - KOVAG)
  • “Medicatieplan," (prijs 2020, Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde - KOVAG)

(Bron: Persbericht van Healthnest van 4/11/2021)