Gezondheidsgids: herwerkte versie online

Hoe kunt u uw patiënt de beste preventieve zorg aanbieden? Met de Gezondheidsgids van Domus Medica hebt u een bruikbare handleiding, vragenlijst, verwerkingsmodule en afsprakenkaartje in de hand. Deze Gezondheidsgids is in 2018 op alle onderdelen grondig nagekeken en aangepast.

Huisartsen beschikken vanaf nu opnieuw over een volledig up-to-date  en evidence-based instrument voor hun preventieve praktijkvoering.

De nieuwe versie van de Gezondheidsgids staat vanaf nu op de webstek. In de loop van 2018 zijn alle onderdelen van de Gezondheidsgids grondig nagekeken. De huisartsen beschikken vanaf nu opnieuw over een volledig up-to-date instrument voor hun preventieve praktijkvoering

Al bijna 10 jaar bundelt de Gezondheidsgids van Domus Medica de aanbevolen preventieve activiteiten die huisartsenpraktijken aan hun volwassen patiënten kunnen aanbieden.

De behandelde activiteiten zijn diegene waarover door Cebam gevalideerde richtlijnen bestaan. Dit kwaliteitscriterium garandeert dat de voordelen van de acties opwegen tegen de risico’s en de nadelen.

De Gezondheidsgids bestaat uit vier onderdelen:

  1. De vragenlijst voor de patiënt
  2. De verwerkingsmodule voor de huisarts., die aangeeft hoe met de antwoorden op die vragen moet omgegaan worden
  3. De handleiding voor de huisarts, een synthese van de aanbevelingen uit de richtlijnen: wat de huisarts moet doen
  4. Een afsprakenkaartje voor de patiënt. Daarop staan de data voor volgende preventieve acties.

Door de onderwerpen te bundelen krijgen we een meer globaal overzicht van manieren waarop de patiënt zijn gezondheid kan verbeteren.

De richtlijnen die aan de basis liggen worden regelmatig herzien. Na zo’n herziening bekijkt de werkgroep Gezondheidsgids alle onderdelen van de Gezondheidsgids kritisch en passen ze aan waar dit nodig is.

Het resultaat van de meest recente herzieningen staat nu online op www.ggids.be.