Gezond begint in de mond! Ook bij de oudere

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid, merknaam ‘Gezonde Mond’, zet zich sinds 2017 in als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid ter verbetering van de mondgezondheid bij de Vlaming. Gezonde Mond ontwikkelde reeds tal van projecten en reikt heel wat ondersteunings- en sensibiliseringsmaterialen aan voor iedere hulp- en zorgverlener die met mondzorg aan de slag wilt gaan. Omdat de mondgezondheid bij de kwetsbare oudere een thema vormt dat nog onvoldoende gekend is bij zowel zorgverleners, mantelzorgers als de oudere zelf, lanceerde Gezonde Mond deze zomer de sensibiliseringscampagne ‘Gezond begint in je mond’

De Mondzorglijn in woonzorgcentra

Om de mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen te verbeteren, werd de ‘De Mondzorglijn’ opgestart. Deze methodiek is gericht op het verbeteren van de preventieve mondzorg voor kwetsbare ouderen die in Vlaamse woonzorgcentra verblijven. Mondhygiënisten en tandartsen begeleiden zorgverleners in woonzorgcentra in het opzetten van een preventief mondgezondheidsbeleid via het coachen van mondzorgteams onder leiding van een interne mondzorgcoördinator. De leden van het mondzorgteam krijgen een train-de-trainer-opleiding waarna zij de opgedane kennis overbrengen naar de collega’s en als mondzorgexperts binnen de organisatie fungeren. De Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) neemt een belangrijke rol in. De CRA kan de uitvoering van individuele mondzorgadviezen en de registratie in het bewonersdossier mee faciliteren, alsook andere huisartsen in de buurt sensibiliseren over het belang van goede mondzorg.

Sensibiliseringscampagne ‘Gezond begint in je mond’

Gezonde Mond zet de doelgroep ‘de kwetsbare oudere’ graag even in de kijker, want de mondgezondheid bij de oudere is tot op heden ondermaats. Er bestaat een duidelijk verband tussen mondhygiëne en aspiratiepneumonie. Aspiratiepneumonie is de tweede meest voorkomende infectieziekte in woonzorgcentra met ziekenhuisopnames als gevolg. De mondgezondheid staat niet los van de algemene gezondheid, en vice versa. Ernstige en uitgebreide mondproblemen worden heel vaak vastgesteld bij ouderen die afhankelijk zijn van anderen voor hun dagelijkse mondzorg. De mondgezondheid bij ouderen vormen daarom een thema dat zowel bij tandartsen, zorgverleners, familie als het bredere publiek onvoldoende gekend is. 

Via de sensibiliseringcampagne ‘Gezond begint in je mond’ beoogt Gezonde Mond om de sensibiliserings- en ondersteuningsmaterialen en bijhorende informatie onder zoveel mogelijk ouderen en hun zorgverstrekkers te verspreiden. Dit om de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen onder de aandacht te brengen en de weg naar wetenschappelijk onderbouwde materialen voor hen te vergemakkelijken.

Gezond begin in je mond – campagnebeeld 2021
Gezond begin in je mond – campagnebeeld 2021

Specifiek voor de huisartsen werd een mini-webinar gepubliceerd op de website van Domus Medica. Ook de factsheet ‘mondgezondheid kwetsbare ouderen’ is een verzorgde informatiebundel, gratis ter beschikking gesteld via de website, alsook verkrijgbaar bij de Logo’s. Verder zijn er instructievideo’s op het kennisclipplatform over mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen, bestemd voor de ouderen zelf en hun familie, mantelzorgers en zorgverleners. 
 

Reeds overtuigd van het belang van mondgezondheid bij ouderen? Breng jij als huisarts ook de mondgezondheid bij ouderen onder de aandacht door deze affiche op te hangen in jouw huisartspraktijk?  Download het campagnebeeld ‘Gezond begint in je mond’  of vraag zo’n affiche (A3 formaat) aan bij het Logo in uw buurt. 

‘Ieders Mond Gezond’ voor personen in kansarmoede

Ook in de extramurale setting levert men inspanningen om de mondgezondheid van andere kwetsbare groepen te verbeteren. Personen met een lagere socio-economische status (jong én oud) of ouderen met een beperkt sociaal netwerk zijn groepen die een hoger risico hebben tot het ontwikkelen van een slechte mondgezondheid in vergelijking met de modale oudere.

Administratieve, sociale en financiële drempels maken het voor personen in armoede moeilijk om goede mondzorg uit te voeren. Het gevolg is dat personen in armoede vaker en langer met ernstige mondproblemen kampen. Het project ‘Ieders Mond Gezond’ van Gezonde Mond leidt eerstelijnswerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties (o.a. wijkgezondheidscentra) op tot mondzorgcoaches. Na het volgen van de opleiding kunnen de mondzorgcoaches patiënten op een geïnformeerde en gerichte manier naar de lokale tandarts begeleiden. Daarnaast organiseert ‘Ieders Mond Gezond’ gratis mondscreenings in de deelnemende organisaties, met als doel om advies te geven aan de patiënt en de drempel naar de lokale tandartsen te verlagen.

Meer informatie vind je op www.gezondemond.be en www.demondzorglijn.be.